2 miliardy euro na cyfryzację

638

Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 stawiają na szerszy dostęp do ultraszybkiego internetu szerokopasmowego, rozwój usług cyfrowych, gospodarki opartej na danych, cyberbezpieczeństwa oraz zaawansowanych kompetencji cyfrowych. Planowany na inwestycje budżet to 2 miliardy euro. Konsultacje programu potrwają do 25 maja.

FERC jest następcą programu Polska Cyfrowa (POPC). O priorytetach programu oraz przeznaczeniu pieniędzy opowiadali na konferencji Marek Zagórski, sekretarz stanu ds. cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Waldemar Buda, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

– W obecnej sytuacji – wynikającej z pandemii – jeszcze bardziej doceniliśmy, jak ważny jest łatwy dostęp do szybkiego internetu. To dzięki niemu możliwa jest zdalna praca i edukacja, korzystanie z e-usług czy robienie zakupów bez wychodzenia z domu. Z pomocą Funduszy Europejskich wejdziemy w kolejny etap cyfrowej transformacji kraju – mówił wiceminister Waldemar Buda.

FERC będzie wspierał inwestycje w budowę, rozbudowę lub przebudowę   infrastruktury telekomunikacyjnej. Celem jest doprowadzenie szybkiego internetu do gospodarstw domowych i przedsiębiorstw oraz do urzędów, szpitali, szkół i instytucji kultury.

W programie zawarte jest także inwestowanie w e-usługi publiczne. Dzięki funduszom unijnym jeszcze szerzej dostępne będą usługi cyfrowe. Chodzi m.in. o  e-usługi z obszaru zdrowia, finansów i sprawiedliwości.

Kolejnym elementem jest cyfryzacja procesów administracyjnych. Pozwoli to na załatwienie jeszcze większej liczby spraw online.

FERC stawia też na rozwój gospodarki opartej na danych, która wykorzystuje najnowsze technologie cyfrowe.

– W dobie transformacji cyfrowej duża waga w wykorzystaniu środków UE będzie przywiązywana do cyberbezpieczeństwa, zarówno w kontekście wymiany danych, jak i elektronicznego załatwiania spraw – mówi minister Marek Zagórski, sekretarz stanu ds. cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Cyberbezpieczeństwo wspierać mają wysokie kompetencje cyfrowe. Również jednostek samorządu terytorialnego czy samych przedsiębiorców.

FERC to także tworzenie cyfrowych rozwiązań dla problemów społeczno-gospodarczych. W tym celu współpracować ze sobą mają podmioty z gospodarki, nauki i biznesu.

Dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy będzie udzielane w formie dotacji. Skorzystać z nich mogą przedsiębiorcy, administracja publiczna, podmioty lecznicze oraz instytucje kultury i systemu szkolnictwa wyższego i nauki, a także organizacje pozarządowe. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej organizuje konsultacje społeczne programu, tak jak wszystkich, które będą realizowane w nowej perspektywie budżetowej. Więcej na ten temat można znaleźć na stronie: https://www.polskacyfrowa.gov.pl/

Dostępny jest na niej również formularz do zgłaszania uwag.

Źródło: gov.pl