Konferencje online znów legalne: absurdalny przepis został poprawiony

Najnowsze rozporządzenie dotyczące ograniczeń związanych z epidemią COVID-19 usunęło absurdalny przepis zakazujący konferencji online. Można znów zgodnie z prawem organizować konferencje online w strefie czerwonej, która obejmuje obecnie cały kraj.

Przypomnijmy, że zamieszanie wywołała obowiązująca od 17 października br. nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1829). O której pisaliśmy szerzej także na naszym portalu:

Prawnicy od początku podkreślali absurdalność tej regulacji i wskazywali na niemożliwość jej egzekwowania (nie można przecież ustalić, że wydarzenie odbywa się w strefie czerwonej, skoro z założenia jest ono oderwane od konkretnego miejsca i dzieje się w internecie – czy ma decydować położenie serwera?).

W nowym rozporządzeniu (Dz.U. z 2020 r. poz. 1871) znalazł się przepis, który uregulował tę kwestię tak, jak wcześniej w odniesieniu do strefy żółtej. Oznacza to, że targi, wystawy, kongresy, konferencje czy spotkania mogą odbywać się online.