Komisja Europejska dzięki DSA zaostrza przepisy dla gigantów

UE PE

Komisja Europejska podjęła decyzję o zaostrzeniu zasad moderowania treści dla największych platform. Znalazły się na niej Google, Facebook, TikTok czy Wikipedia. Wynika to z wejścia w życie aktu o usługach cyfrowych.

Komisja Europejska opublikowała listę, na której znalazło się 19 platform z co najmniej 45 mln aktywnych użytkowników miesięcznie. To właśnie tych gigantów dotyczą wyższe wymagania dotyczące np. moderowania treści. Wśród podmiotów na liście znalazło się17 platform internetowych i dwie wyszukiwarki internetowe. Są to:
1. Google Search,
2. Google Play,
3. Google Maps,
4. Google Shopping
5. Facebook,
6. Instagram,
7. LinkedIn,
8. Pinterest,
9. Snapchat,
10. TikTok,
11. Twitter,
12. Wikipedia,
13. Alibaba AliExpress,
14. Amazon Store,
15. Apple AppStore
16. Booking.com,
17. YouTube,
18. Zalando,
19. Bing.

Wszystkie te podmioty mają cztery miesiące na dostosowanie się do pełnego zestawu nowych obowiązków wynikających z aktu o usługach cyfrowych.

Akt o usługach cyfrowych wdrażany przez KE

Digital Services Act – DSA czyli akt o usługach cyfrowych jest obok Digital Markets Act – DMA, aktu o rynkach cyfrowych jest dokumentem mającym na celu regulacje rynku cyfrowego w Unii Europejskiej. Komisja Europejska przypomina, że zawarte w nim wymagania zakładają możliwość zgłaszania przez użytkowników nielegalnych treści, a na platformach spoczywa obowiązek przetwarzania tego typu zgłoszeń z należytą starannością.

Ponadto zapisy mówią o tym, że reklamy na platformach nie będą wyświetlane na podstawie wrażliwych danych użytkownika jakimi są pochodzenie etniczne, poglądy polityczne czy orientacja seksualna użytkowników. Platformy muszą również przeprojektować swoje systemy dla zapewnienia wysokiego poziomu prywatności, ochrony i bezpieczeństwa osób niepełnoletnich. Niedozwolona jest reklama oparta na profilowaniu dzieci.

DSA nakłada na platformy i wyszukiwarki obowiązek przeciwdziałania rozpowszechnianiu nielegalnych treści w internecie oraz negatywnym skutkom dla wolności wypowiedzi i informacji. Powinny one analizować konkretne zagrożenia, a także wprowadzić środki, które ograniczą ich ryzyko.

Komisja Europejska wyjaśnia, że akt o usługach cyfrowych stosuje się do wszystkich usług cyfrowych, które łączą konsumentów z towarami, usługami lub treściami, a zapisane w nim obowiązki wobec największych podmiotów mają ograniczać szkodliwe zjawiska i przeciwdziałać zagrożeniom w internecie i zapewnić nowe możliwości ochrony użytkowników, a przedsiębiorstwom zagwarantować pewność prawa na całym jednolitym rynku.

Źródło: wirtualnemedia.pl