Kiedy aukcja 5G?

Plan działania prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej Jacka Oko na przyszły rok zakłada, że zwycięzcy aukcji na pasmo C dostaną rezerwacje częstotliwości w 2022 roku. Oznacza to, że długo oczekiwana aukacja 5G będzie musiała odbyć się niebawem.

Janusz Cieszyński, odpowiedzialny w Kancelarii Premiera za cyfryzację, zapowiedział, że rząd miałby przyjąć potrzebny do ogłoszenia aukcji dokument w grudniu. Jednkaże nie ma jeszcze dat przyjęcia ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa i ogłoszenia aukcji.

Możliwe jest też, że UKE postanowi przeprowadzić razem z aukcją 5G sprawę przydzielenia pasma 700 MHz. Ignacy Święcicki, autor raportu  o kłopotach z jakością internetu dla Polskiego Instytutu Ekonomicznegno, uważa, że taka sytuacja nie byłaby pozbawiona sensu. Jednak raczej nie odbędzie się to w ramach tej samej aukcji, gdyż projekt KSC przewiduje, że pasmo 700 MHz „będzie podzielone między państwowego operatora hurtowego i (w przetargu) operatorów prywatnych”.

Niewiadomych w sprawie ogłoszenia aukcji 5G jest wiele, w tym dyskusja nt. powstania spółki Polskie 5G i operatora narodowego.

Źródło: rp.pl