KE popiera roaming z Ukrainą

Dwa miesiące temu pojawiła się informacja o wyrażeniu zgody na wprowadzenie specjalnego roamingu dla uchodźców z Ukrainy. Teraz natomiast wdrożenie zasady roam-like-at-home w relacji  miedzy państwami UE a Ukraina pojawiło siew opublikowanym przez Komisję Europejską wniosku.

Wniosek Komisji Europejskiej o wdrożenie zasady roam-like-at-home (LRAH) w relacji państwa UE – Ukraina jest elementem nowelizacji umowy o stowarzyszeniu Ukrainy z Unią Europejską. Umowa została zawarta w 2014 roku. Ukraina jest kandydatką do  członkostwa w Unii Europejskiej, a LRAH ma być elementem wdrożenia umowy o wolnym handlu.

Wniosek zostanie teraz rozpatrzony przez Radę Unii Europejskiej. Po osiągnięciu porozumienia przez Radę, Komitet ds. Handlu UE–Ukraina będzie musiał podjąć wspólną decyzję, aby móc wprowadzić zasady jednolitego rynku – podaje w oficjalnym komunikacie Komisja Europejska.

Operatorzy telekomunikacyjni z Ukrainy już w kwietniu 2022 roku podejmowali działania w celu zabezpieczenia przystępnego cenowo roamingu czy połączeń międzynarodowych między UE a Ukrainą. Teraz opublikowany przez KE dokument jest swego rodzaju zwieńczeniem ich starań. Chociaż nie wymusza on na Ukrainie zaadoptowania jednolitej stawki, to ma ona wdrożyć ją w ciągu trzech lat. Obecnie stawki w Ukrainie są niższe niż te obowiązujące w UE. W Ukrainie jest to 0,2 eurocenta, natomiast stawka Unii Europejskiej to 0,4 eutocenta.

Źródło: ccnews.pl

Czytaj także: