Jest decyzja o transferze danych do Wielkiej Brytanii

Komisja Europejska przyjęła decyzję o odpowiednim stopniu ochrony danych osobowych gwarantowanym przez Wielką Brytanię. Dlatego transfer danych z UE do GB nie wymaga uzyskania dodatkowego zezwolenia.


Od 31 stycznia 2020 r,. Wielka Brytanie nie należy już do Unii Europejskiej. Dlatego transfer danych między tym krajem a resztą UE wymagał przeprowadzenia odpowiednich prac przez Komisję Europejską.

KE skorzystała z uprawień zawartych w RODO, by na drodze akty wykonawczego przyjąć decyzję o tym, że państwo spoza UE zapewnia odpowiednią ochronę. I taka decyzja została podjęta wobec Wielkiej Brytanii po wielu miesiącach pracy. Przebadano analizę porządku prawnego, by stwierdzić odpowiedni zakres zabezpieczeń.

Przyjęcie tej decyzji oznacza, że transfer danych między EU i GB odbywać się będzie bez konieczności uzyskania jakiegokolwiek dodatkowego zezwolenia.

Decyzja pojawiła się w tym tygodniu i była to w zasadzie ostatnia chwilą na jej wydanie. Tylko do 30 czerwca obowiązywał okres, podczas którego przekazywanie danych osobowych z Unii Europejskiej do Wielkiej Brytanii nie było uznawane za przekazywanie ich do państwa trzeciego. Był to tzw. określony okres wynegocjowany między Unią Europejską  i Wielką Brytanią po Brexicie.

Dzięki płynnemu przejściu od określonego okresu do obowiązującego na mocy decyzji prawa od 1 lipca, daje możliwość wykonywania transferów w oparciu o te narzędzia prawne.

Decyzja zawiera jednak „sunset clause”, czyli obowiązuje jedynie do ustalonego na datę 27 czerwca 2025 r. momentu. Możliwe, że wtedy czas jej obowiązywania zostanie przedłużony.

Źródło: gov.pl