Opłaty na rzecz PISF zależne od liczby użytkowników usług szerokopasmowego dostępu do internetu

171
PISF

Urząd Komunikacji Elektronicznej wydał komunikat o liczbie użytkowników usług transmisji danych zapewniających szerokopasmowy dostęp do internetu. Komunikat dotyczy stanu na dzień 31.12.2020 r. To informacja dla podmiotów dostarczających audiowizualne usługi medialne na żądanie

Obowiązek dokonania wpłaty na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej nie dotyczy podmiotów dostarczających audiowizualną usługę medialną na żądanie, gdy liczba użytkowników wszelkich takich usług w roku poprzedzającym rok rozliczeniowy nie przekracza 1 proc. abonentów usług transmisji danych zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu.

Określenie liczby użytkowników usług transmisji danych zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu określana jest na podstawie danych z inwentaryzacji. Jest ona opisana w art. 29 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.

Dlatego Prezes UKE będący organem dysponującym takimi danymi, wydał odpowiedni komunikat. Według niego liczba użytkowników usług transmisji danych zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu wg stanu na dzień 31.12.2020 r. wynosi 8 429 491. Jest ona określona na podstawie danych z tegorocznej inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych.

Źródło: uke.gov.pl