IPCEI dofinansuje innowacyjność polskich firm

80

Polska przystąpiła do IPCEI (Important Projects of Common European Interest). Jest to unijny mechanizm, mający na celu wsparcie finansowe dla innowacyjnych projektów technologicznych.

Strona gov.pl ogłosiła, że ruszył nabór wniosków dotyczący projektów w zakresie infrastruktury i usług chmurowych następnej generacji. Przedsiębiorstwa mogą dostać dofinansowanie do 100% luki finansowej w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych z wyłączeniem pomocy publicznej.

Projekt IPCEI – CIS będzie koncentrował się na infrastrukturze, oprogramowaniu pośredniczącym i możliwościach usługowych w zakresie technologii chmurowej. Głównym celem działania jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności europejskiego przemysłu strategicznego.

Zaproszenie do składania założeń projektowych znajduje się na stronie gov.pl.

Źródło: Cyfryzacja KPRM