Inauguracja polskiego hubu Gaia-X

330
gaia -x

Od 26 maja 2021 roku staliśmy się oficjalnie Członkiem Gaia-X European Association for Data and Cloud AISBL. 2 września o godzinie 14:30 odbywa się inauguracja polskiego hubu Gaia-X. Wydarzenie ma miejsce w ramach drugiego dnia konferencji CYBERSEC 2021 w Krynicy-Zdrój.

Udział w inauguracji zapowiedzieli m.in. Janusz Cieszyński – Sekretarz Stanu W KPRM, Robert Kośla – Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa w KPRM oraz Dominik Rohrmus  Gaia-X Chief Operating Officer.  Częścią wydarzenia będzie panel dyskusyjny European Data Sovereignty and data spaces in Poland.

GAIA-X –  Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Danych i Chmury (European Association for Data and Cloud, AISBL) ustanowiono pod koniec stycznia 2021 r. To międzynarodowe stowarzyszenie non-profit. Podlega prawu belgijskiemu.

Gaia-X jest  ekosystem rozwiązań i usług cloud computing. To także stowarzyszenie użytkowników i dostawców chmurowych czy przedstawicieli nauki. Wspólnie wypracowują oni standardy funkcjonowania usług opartych na chmurze. Dane oraz usługi powinny być łatwo dostępne, kompilowane i wymieniane. Udostępniane i przechowywane mają być pod kontrolą właścicieli i użytkowników.

Wszystko to odnosi się także do AI, IoT, 5G, edge computingu i innych usług funkcjonujących w zakresie gromadzenia i przesyłania danych.

W każdym z krajów UE ma powstać hub promujący standardy funkcjonowania chmury w ramach wspólnoty. Koordynacja oraz propagowanie opracowanych standardów w każdym z krajów UE to główne działania huba.

Polski hub jest kolejnym powstającym w ramach stowarzyszenia po Luksemburgu i Słowenii. Jego pracę będą koordynować Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji i Związek „Cyfrowa Polska”.

Źródło: piit.org.pl