Obowiązkowe szczepienia dla pracowników?

198

Pandemia COVID-19 w skali globalnej nie odpuszcza. Chociaż sytuacja w Polsce wydaje się stabilna, to politycy i eksperci wchodzący w skład Rady Medycznej starają się przygotować na wszystkie możliwe scenariusze rozwoju epidemii. Wśród propozycji jest regulacja obowiązkowych szczepień dla wybranych grup społecznych i umożliwienie pracodawcom weryfikacji statusu zdrowotnego pracowników.

Zmianie uległ też dostęp do szczepionek – zaszczepić możemy się dowolną szczepionką w dowolnym terminie. W kwietniu, gdy otworzono powszechny program szczepienia przeciwko koronawirusowi i padł system rejestracji, chętnych było zatrzęsienie, ale brak było preparatu.

Do tej pory w pełni zaszczepiło się prawie 19 mln Polaków. Od czerwca jednak liczba chętnych systematycznie spada. W obliczu możliwej czwartej fali zachorowań rząd może postawić na wymóg posiadania certyfikatu zaświadczającego zaszczepienie, który umożliwiałby posiadaczowi uczestniczenie w życiu zawodowym i kulturalnym w pełni. Podobne decyzje powzięto już w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji i we Włoszech.

Z ankiety przeprowadzonej przez Konfederację Lewiatan wynika, że aż 80 proc. pracodawców jest przekonanych, że powinni mieć dostęp do informacji, ilu ich pracowników zostało już zaszczepionych. Aktualnie przepisy prawa nie przewidują takiego wymogu. Politycy przyznają, że rozmowy dotyczące wprowadzenia takich uregulowań w Polsce są prowadzone.

Opis projektu nowelizacji ustawy o zwalczaniu COVID-19, zamieszczonego w wykazie prac legislacyjnych rządu, przewiduje, że pracodawcy zostaną wyposażeni w możliwość weryfikacji zaszczepienia przeciwko COVID-19, sprawdzenia wyniku testu diagnostycznego, a także uzyskania informacji o przebyciu choroby. Zwierzchnik może również wymagać powyższych informacji przed nawiązaniem stosunku pracy.

Co w przypadku, gdy pracownik nie będzie zaszczepiony? Zdaniem przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, w takiej sytuacji osoba świadcząca pracę powinna zostać przesunięta na inne stanowisko niewymagające kontaktu ze współpracownikami lub klientami. Pracodawcy mają również otrzymać możliwość odesłania pracownika na bezpłatny urlop. Prawnicy wskazują, że zgodność tej regulacji z Konstytucją, powinna być sprawdzona przez Trybunał Konstytucyjny.  

Sprawa ma znaczenie również w branży telekomunikacyjnej, szczególnie w przypadkach, gdy pracownicy terenowi mają bezpośredni kontakt klientami. Nie ma również alternatywy, gdyż w przypadku techników, montaż na miejscu jest jedynym rozwiązaniem. Zarażony pracownik może w ostateczności jednak doprowadzić do paraliżu całego przedsiębiorstwa.

Propozycje regulacji podzieliły rynek pracy. Przedsiębiorcy są zdania, że ułatwi to zarządzanie firmą, natomiast związki zawodowe sygnalizują, że przepisy są dyskryminujące. Przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski wskazuje, że nowelizacja uderza w zasady prawa pracy.

Robert Lisicki, dyrektor departamentu pracy Konfederacji Lewiatan, wskazuje na zalety tego rozwiązania. „Informacje, o tym którzy pracownicy są zaszczepieni, umożliwiłyby pracodawcom lepsze planowanie swojego działania, zarządzanie ryzykiem oraz organizację pracy uwzględniającą obowiązujące obostrzenia” – powiedział Lisicki.

Czy pracownik będzie mógł zażądać okazania potwierdzenia szczepienia przez przełożonego lub współpracowników? O tym nowe regulacje nie wspominają.

Minister zdrowia nie wyklucza również obowiązku zaszczepienia się dla osób w wieku 60+. Prof. Andrzej Horban, główny doradca Prezesa Rady Ministrów do spraw COVID-19, dodał, że kolejne lockdowny nie powinny mieć już miejsca.

Na szczęście wiele sektorów życia zostało przywróconych do względnej normalności. Dotyczy to między innymi dostępu do codziennej służby zdrowia i lekarzy specjalistów. Technologia pozwala na wprowadzanie innowacji. Sieć sklepów Żabka zaprezentowała przedpłacone vouchery HomeDoctor, które umożliwiają telefoniczne połączenie z lekarzem w krótkim czasie. Teleporady możemy w ten sposób zasięgnąć u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub specjalisty. Nowatorska forma sprzedaży usług ma poszerzyć dostęp do lekarzy w całym kraju.

Koronawirus pozostanie problemem przez lata. Musimy nauczyć się z nim żyć.

Źródła:

  • gov.pl
  • bankier.pl
  • money.p
  • wirtualnemedia.pl
  • rmf24.pl

Zobacz też: