Huawei wykluczony z aukcji 5G w Szwecji?

Obecność Huawei w aukcji uzależniona jest od innego postępowania, które toczy się przed sądem administracyjnym.

Prof. dr hab. Maciej Rogalski, rektor Uczelni Łazarskiego, założyciel kancelarii Rogalski i Wspólnicy, przestrzega przed przedwczesnym uznaniem Huawei za wykluczoną z budowy 5G w Szwecji. Chiński koncern odwołał się od decyzji tamtejszego organu regulacyjnego – Urzędu ds. Poczty i Telekomunikacji (PTS).

Sztokholmski sąd administracyjny, po odwołaniu się Huawei, wstrzymał decyzję PTS. Aukcja ma ruszyć ponownie 19 stycznia. Prof. Rogalski wskazuje kilka możliwych scenariuszy: Sąd apelacyjny może oddalić skargę Huaweia, a PTS przeprowadzi aukcję bez zakłóceń i przyzna koncesje operatorom na korzystanie z częstotliwości. Prawdopodobny jest jednak również scenariusz, w którym PTS przeprowadzi aukcję i rozdysponuje częstotliwości operatorom, a później sąd administracyjny – po zakończeniu prowadzonego postępowania w tej sprawie – wyda wyrok uwzględniający odwołanie Huaweia, czyli uzna, że decyzja o wykluczeniu tego koncernu była bezprawna.

Uznanie wykluczenia za bezprawne może mieć wpływ na każdą płaszczyznę telekomunikacyjną, w tym na rynek, operatorów, dostawców i konsumentów. Huawei powołuje się nie tylko na szwedzkie, lecz także międzynarodowe prawo dotyczące wolności prowadzenia działalności gospodarczej, w tym m.in. unijne zapisy Europejskiego kodeksu łączności elektronicznej. 

Wydane orzeczenie może zatem rzutować na analogiczne sprawy w pozostałych krajach europejskich.

Źródło: biznes.newseria.pl