GoldNet w sieci LoRaWAN

goldnet poraj

Firma GoldNet z Poraja w powiecie myszkowskim uruchomiła na terenie swej działalności urządzenia do obsługi LoRaWAN. Lokalni operatorzy na Śląsku przodują we wdrażaniu tej technologii.

GoldNet jest lokalnym operatorem specjalizującym się w dostarczaniu usług internetowych.

Włączenie się w budowę sieci LoRaWAN pozwoli nie tylko na uruchomienie nowatorskich, lokalnych rozwiązań związanych z Internetem Rzeczy, ale też – docelowo – projektów ogólnokrajowych, takich jak kompleksowe monitorowanie łańcucha dostaw.

LoRaWAN – technologia przyszłości

Trwa budowa polskiej sieci LoRaWAN w ramach przedsięwzięcia Polski Internet Rzeczy realizowanego przez Projekt MdI (MiŚOT dla Internetu Rzeczy). Przez cały rok nadajniki tego systemu komunikacji bezprzewodowej dalekiego zasięgu o małej mocy, rozsyłane były do małych i średnich operatorów. Docelowo Grupa MiŚOT stawia sobie za cel wdrożenie tej technologii w każdym powiecie.

– Technologia LoRaWAN czyli z angielskiego Long Rage Wide Area Network opiera się na innowacyjnym podejściu do wykorzystania pasma radiowego poprzez jego szczególną modulację – mówi Tomasz Brol, ekspert Grupy MiŚOT. – To konkretny wynalazek opracowany przez firmę Semtech. Największą innowacją, jaką oferuje jest możliwość zbierania danych z ogromnej liczby czujników umieszczonych na niewielkim obszarze.

Inicjatorzy projektu Polski Internet Rzeczy podkreślają, że otwiera to nowe możliwości dla małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych. Dzięki tej technologii wielu małych operatorów, którzy zaczynali jako małe sieci sąsiedzkie, wkrótce może stać się lokalnymi liderami inteligentnych technologii.

– Wysyłając nadajniki do lokalnych operatorów w całej Polsce chcemy osiągnąć przewagę konkurencyjną oraz gotowość do pierwszych komercyjnych wdrożeń tej technologii już w 2023 roku – podkreśla Sebastian Kachel, wiceprezes Stowarzyszenia e-Południe i MiŚOT SA. – Naturalne w związku z tym było dla nas także zaangażowanie się w spotkania z administracją rządową i włączenie w prace Grupy Roboczej ds. Internetu Rzeczy, które jest forum dialogu administracji rządowej ze stroną społeczną: biznesem, organizacjami pozarządowymi, ośrodkami akademickimi i naukowo-badawczymi – dodaje.

Dołączyć do projektu można tutaj: Polski Internet Rzeczy.

Według szacunków ekspertów mali i średni operatorzy telekomunikacyjni mają docelowo szansę na co najmniej 20 proc. krajowego rynku LoRaWAN.

LoRaWAN – co to jest?

LoRaWAN, czyli z angielskiego Long Rage Wide Area Network, jest radiowym protokołem komunikacyjnym pozwalającym urządzeniom  na przesyłanie danych na duże odległości przy niskim poborze energii. Projekt MiŚOT dla Internetu Rzeczy promuje ją i szuka możliwości komercyjnych zastosowań.

Na Lokalnych Zjazdach MiŚOT Tomasz Brol i Artur Tomaszczyk promują tę technologię jako rewolucję na rynku telekomunikacyjnym. Podkreślają, że LoRaWAN opiera się na innowacyjnym podejściu do wykorzystania pasma radiowego poprzez jego szczególną modulację. To konkretny wynalazek opracowany przez firmę Semtech. Największą innowacją, jaką oferuje jest możliwość zbierania danych z ogromnej liczby czujników umieszczonych na niewielkim obszarze.

Czytaj także: