GIPO – jak zarządzać Internetem?

495

Jak podaje UKE, Komisja Europejska uruchomiła stronę internetową Globalnego Obserwatorium Polityki wobec Internetu (Global Internet Policy Observatory – GIPO). Ma ona umożliwić szerokiemu gronu zainteresowanych stron udział w dyskusji nad przyszłością Internetu.

GIPO ma być platformą elektroniczną, na której gromadzone i udostępniane będą informacje na temat najważniejszych wydarzeń związanych z funkcjonowaniem i rozwojem sieci Internet. Platforma GIPO ma dwa podstawowe cele: ułatwienie dostępu do informacji na temat zarządzania Internetem oraz propagowanie wartości europejskich wśród państw trzecich, poprzez angażowanie ich w tworzenie i obsługę całego projektu.
Komisja Europejska opowiada się za modelem zarządzania Internetem z udziałem wielu zainteresowanych stron (tzw. model wielostronny), dlatego też GIPO ma służyć większemu zaangażowaniu i przyczyniać się do propagowania tegoż modelu.
Platforma GIPO dostępna jest pod adresem internetowym: http://giponet.org/en.
 
Źródło: UKE
Zdjęcie: untoldeurope.eu