TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

Gdzie ukrywają się piraci?

Piractwo komputerowe to poważny problem. Komisja Europejska podejmuje kolejne kroki w walce z nim. Tym razem opublikowała listę krajów, które są miejscami najbardziej skumulowanego działania piratów.

Jednym z największych problemów branży technologicznej jest piractwo komputerowe. Walkę z tym procederem prowadzi Komisja Europejska. Przyjęła ona zalecenia dotyczące sposobów zwalczania piractwa. Pośród rekomendacji znajduje się przyspieszone rozpatrywanie zgłoszeń dotyczących wydarzeń na żywo. Dotyczy to chociażby nielegalnych transmisji z wydarzeń sportowych.

Ponadto w rekomendacjach jest wprowadzenie dynamicznych nakazów sądowych w tym zakresie. Inną wytyczną jest większa atrakcyjność źródeł legalnych, którą ma zapewnić chociażby obniżenie cen dostępu.

Komisja Europejska oprócz rekomendacji w zakresie walki z piractwem wezwała również kraje, w których jest największy z nim problem do zwiększenia wysiłków w tej walce.

Największe siedliska piractwa w opinii KE

Działania Komisji Europejskiej wykraczają poza Unię Europejską. Do wspólnego działania wezwała ona 13 państwa, które nie radzą sobie z egzekwowaniem prawa wobec piratów komputerowych lub w ogóle nie posiadają przepisów prawnych to regulujących.

Jako największe zagrożenie  KE wskazuje Chiny. To tam piractwo działa bez większych problemów. Pozostałe kraje na liście to:
– Indie,
– Indonezja,
– Rosja,
– Turcja,
– Ukraina,
– Argentyna,
– Brazylia,
– Ekwador,
– Malezja,
– Nigeria,
– Arabia Saudyjska,
– Tajlandia.

Chociaż problem piractwa jest spory także w Stanach Zjednoczonych czy Wietnamie, to nie znalazły się one na liście KE. Nie wiadomo zatem, jakie były wytyczne, którymi komisja się posługiwała przy jej tworzeniu.

Państwa wskazane na liście KE wzywa do wprowadzenia odpowiednich przepisów do walki z piractwem komputerowym i do blokady serwisów, które zajmują się tym procederem.

Źródło: dobreprogramy.pl

Klaudia Wojciechowska
Klaudia Wojciechowska
Redaktorka ISPortal i ISProfessional. Dziennikarka telewizji lokalnego operatora telekomunikacyjnego Ret-Sat1. Absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim ze specjalizacją filmoznawstwo i nowe media.

przeczytaj najnowszy numer isporfessional

Najnowsze