Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń dołącza do PWCyber

Do Programu Współpracy w Cyberbezpieczeństwie (PWCyber) dołączyła Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń. To kolejna inicjatywa wpisująca się w Europejski Miesiąc Cyberbezpieczeństwa.

Programu Współpracy w Cyberbezpieczeństwie obejmuje:

  • obszar informacyjny – przekazywanie informacji o incydentach i zidentyfikowanych cyberzagrożeniach,
  • obszar edukacyjny – edukacja w zakresie bezpiecznej konfiguracji i eksploatacji urządzeń i usług,
  • obszar szkoleniowy – szkolenia podmiotów Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa (w szczególności administracji publicznej) w zakresie zwiększenia świadomości cyberbezpieczeństwa,
  • obszar know-how – wymiana wiedzy na temat najnowszych narzędzi i rozwiązań przeznaczonych do podnoszenia poziomu cyberbezpieczeństwa,
  • obszar testów i certyfikacji – prowadzenie testów zabezpieczeń oraz przygotowanie do badań i certyfikacji cyberbezpieczeństwa.

PWCyber ma za zadanie m.in. zwiększyć bezpieczeństwo cyfrowych procesów, produktów i usług i podnieść świadomość użytkowników rozwiązań cyfrowych. W Programie uczestniczny już kilkunaście firm technologicznych (polskich i zagranicznych), które zdecydowały się pracować nad podniesieniem poziomu cyberbezpieczeństwa w RP. Jest on również zbieżny z celami Strategii Cyberbezpieczeństwa RP na lata 2019-2024.

Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń to organizacja pozarządowa działająca od 2010 r. W swoich statutowych zadaniach za główny cel stawia sobie prowadzenie działań edukacyjno-szkoleniowych w społeczeństwie, które w efekcie mają zwiększyć świadomość społeczną na zagrożenia związane z wykorzystywaniem nowoczesnych technologii.

Źródło: gov.pl