TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

Firmy z branży telekomunikacyjnej i transportowej łączą siły!

Pomiędzy iNET Group i Klastrem Innowacji Transportowych w dniu 14 października 2014 roku zostało zawarte porozumienie o współpracy. Wspólne działanie partnerów obejmować będzie eksplorowanie rynku w zakresie rozwiązań telekomunikacyjnych i infrastrukturalnych w oparciu o projekty dedykowane zagadnieniom inteligentnych miast, innowacji w zakresie transportu, spedycji i logistyki, ekotechnologii, energii odnawialnej, inteligentnych systemów transportowych oraz usług dla biznesu.

Razem z takimi przedsiębiorstwami jak Kapsch, LOTOS, PKP, LINEAL, CATI czy BAAMAR przedsiębiorcy ISP zrzeszeni w grupie iNET oraz dostawcy usług, którzy dotychczas byli, jako grupa podmiotów, zorientowani głównie na świadczenie usług w obszarze telekomunikacji, zyskają szansę na rozwój swojego biznesu poprzez wspólne otworzenie się na nowe, nie eksplorowane dotychczas jako grupa, obszary rynku ogólnopolskiego.
Dotychczasowo podjęte rozmowy z partnerami uzmysławiają istnienie wielu problemów, z którymi muszą mierzyć się zarówno firmy z branży telekomunikacyjnej jak i transportowo-logistycznej. Naszym wspólnym celem jest doprowadzenie do sprawnego transferu wiedzy, wymiany doświadczeń oraz efektywnego zaspokojenia potrzeb, co umożliwi wzmocnienie pozycji rynkowej podmiotów znajdujących się w obu grupach oraz ich rozwój. mówi Maciej Gruszczyński związany z iNET Group od roku 2011.
Dodatkowym aspektem współdziałania będzie promowanie, wsparcie oraz działanie na rzecz rozwoju projektów innowacyjnych, z szczególnym udziałem projektów o charakterze badawczym, przy współpracy z podmiotami B+R na obszarze całego kraju i nie wykluczone, że w niedalekiej przyszłości, również poza granicami Polski.
Zawarcie porozumienia ma dodatkowo wspierać realizację wspólnych projektów zorientowanych na rozwój w branżach związanych z działalnością obu zrzeszeń. Istnieje szereg zagadnień i obszarów interesów, które są właściwe dla obu grup, co stanowiło podstawę do rozpoczęcia współdziałania.
Współpraca będzie się opierała również na na wzajemnych konsultacjach w niosących ze sobą opracowanie wizji działania oraz strategii rozwoju dla całej grupy. Kluczowe we współdziałaniu będzie wykorzystanie potencjału, fachowej wiedzy, doświadczenia oraz szczególnych umiejętności reprezentowanych podmiotów, z którymi oba zrzeszenia mają już nawiązane stałe relacje.
Ostatnio uzyskane przez nas doświadczenie pokazuje, że wielu dostawców, którzy posiadają dedykowane rozwiązania dla firm ISP, dysponuje również innowacyjnymi technologiami dla branży transportowej i przemysłowej. Nowo przyjęty model współpracy umożliwi wykorzystanie potencjału innowacyjnych technologii naszych usługodawców. Jednocześnie z rozwiązaniami naszych dostawców będziemy w stanie wykorzystać potencjał zrzeszonych w ramach naszej grupy ISP w celu realizacji wspólnych interesów. – dodaje Maciej Gruszczyński

Z końcem 2014 roku planowane jest podpisanie porozumienia, które zaowocuje współpracą opartą na analogicznym modelu ze zrzeszeniem przedsiębiorców z sektora przemysłowego.

Jestem przekonany o tym, że nowa strategia dla naszej grupy, dla której obecnie przygotowujemy bazę rozwojową, przyniesie wymierne owoce naszej pracy w działaniach planowanych na rok 2015. Kluczowym dla mnie aspektem jest uzyskanie, wspólnie z przedsiębiorcami z grupy iNET, przewagi konkurencyjnej na rynku krajowym. Jesteśmy mocno zorientowani na konsolidację grupy, wprowadzenie systemu zarządzania jakością oraz rozwój przedsiębiorców zrzeszonych w naszej grupie.mówi Tomasz Wącirz Prezes Zarządu iNET Group

PRZECZYTAJ NAJNOWSZY NUMER isprofessional

Najnowsze

Pieskie życie w telewizji, czyli o czym myśli Kameleon

Wyścig operatorów telewizyjnych trwa. Liczy się technologia, funkcjonalność, czyli sposoby konsumpcji treści, ilość i...

Narzędzia do obróbki kabli firmy Jonard w xbest.pl!

xbest.pl został dystrybutorem dużego, amerykańskiego producenta - firmy Jonard, który znany jest z wytwarzania...

Nie czekaj, dołącz do Lokalnych!

Wsparcie i łączenie sił przyświecają małym i średnim operatorom telekomunikacyjnym od dawna. Wspólne działania...

Gmail i nowy sposób odpowiadania na e-maile

Gmail wprowadza zmianę. Będzie to nowy sposób odpowiadania na e-maile. Dla fanów czatów, który...