TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

Założenia do projektu budżetu państwa na 2022 r.

Polityka rządu ma być nakierowana na odbudowę gospodarczą. W założeniach przyjęto wzrost PKB w 2022 r. o 4,3 proc., stopę bezrobocia na poziomie 5,8, a na koniec roku inflację na poziomie dużo niższym niż obecny, bo zaledwie 2,8 proc.

Rada Ministrów przyjęła Założenia do projektu budżetu państwa na 2022 r.

– Naszym priorytetem jest szybki rozwój polskiej gospodarki i sukcesywny wzrost PKB. W najbliższym czasie ważne będzie dalsze wzmocnienie inwestycji, przy jednoczesnym utrzymaniu dobrego stanu finansów publicznych – powiedział minister finansów Tadeusz Kościński.

Przedstawiona prognoza nie uwzględnia jeszcze Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności czy rozwiązań z Polskiego Ładu. Jednak zakłada się, że te programy jeszcze przyspieszą tempo wzrostu gospodarczego kraju.

– Nasza polityka gospodarcza będzie nakierowana na możliwe szybką odbudowę potencjału gospodarczego kraju przy uwzględnieniu wytycznych instytucji UE oraz krajowych ram fiskalnych – zapewnił wiceminister Piotr Patkowski.

Według założeń w 2021 r. PKB ma wzrosnąć o 3,8 proc, a w 2022 r. nawet o 4,3 proc. Głównym czynnikiem tego wzrostu ma być popyt krajowy.

Wzrost przeciętnego zatrudnienia ma w bieżącym jak i przyszłym roku wynieść 0,1 proc. A stopa bezrobocia ma spaść z 6,2 proc. odnotowanej w grudniu 2020 r. do 6,0 proc na koniec roku 2021 i do 5,8 proc. na konie roku 2022.

Taki trend pozwoliłby osiągnąć jeden z najniższych poziomów bezrobocia w UE.

Jednocześnie utrzymany ma być wzrost wynagrodzeń. Przyjęto minimalne jego tempo w 2021 r. na poziomie 6,2 proc. Natomiast w 2022 r. przeciętne wynagrodzenie ma zwiększyć się o 6,4 proc.

Zakłada się, że polski eksport w 2021 roku wzrośnie o 8,8 proc., a w 2022 r. o 7,3 proc. Import w roku 2021 ma wzrosnąć o 9,4 proc, a w roku 2022 o kolejnych 7,8 proc.

Inflacja ma natomiast spaść z odnotowanego obecnie poziomu 4,8 proc. do poziomu, który pozwoli na jej odnotowanie za rok 2021 na poziomie 3,1 proc. W 2022 r. ma wynieść 2,8 proc. Co jest bardzo optymistycznym scenariuszem.

Wszystkie te założenia i przewidywane scenariusze są oczywiście zależne od spodziewanego ożywienia gospodarczego. Od tego bowiem zależy poziom dochodów budżetu państwa w 2022 r. Ma to być również wspierane poprzez wprowadzane i kontynuowane działania mające na celu poprawę stopnia wywiązywania się ze zobowiązań podatkowych.

Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2021-2024 (WPFP) zakłada zmiany w ustawie o finansach publicznych. A w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności zaproponowano rozszerzenie zakresu SRW o państwowe fundusze celowe.

Tak wyglądają rządowe przewidywania na nadchodzący czas. Rzeczywistość je potwierdzi lub zweryfikuje.

Źródło: gov.pl

Czytaj także:

Klaudia Wojciechowska
Klaudia Wojciechowska
Redaktorka ISPortal i ISProfessional. Dziennikarka telewizji lokalnego operatora telekomunikacyjnego Ret-Sat1. Absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim ze specjalizacją filmoznawstwo i nowe media.

przeczytaj najnowszy numer isporfessional

Najnowsze