Fiberhost w sprawie komunikatu NIK

259

Najwyższa Izba Kontroli krytycznie oceniła budowę internetu szerokopasmowego przez firmy Fibee I i Fibee IV w województwie lubelskim. Do sprawy odniosła się Fiberhost SA.

Przypomnijmy, że NIK doszła do wniosku, że konkurs na rozdysponowanie ponad miliarda złotych przeprowadzony był nieprawidłowo; nie wyegzekwowano zobowiązań wobec realizatorów projektów, pojawiły się również duże opóźnienia w inwestycjach.

W komunikacie prasowym Fiberhost (dawniej INEA) czytamy, że zdaniem spółki NIK podważa wiarygodność spółek celowych Fibee I i Fibee IV, sugerując, że te nie posiadają dostatecznych środków finansowych, kompetencji oraz doświadczenia do realizacji projektów infrastrukturalnych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w województwie lubelskim finansowanych ze środków UE. Jednocześnie przytoczone informacje opierają się na stanie faktycznym z dnia 31 stycznia 2021 r., które nie oddają obecnego zaawansowania prac.

Jednocześnie Fiberhost zaznacza, że „w oficjalnym wystąpieniu pokontrolnym skierowanym do spółek Fibee I i Fibee IV, dostępnym na witrynie NIK, nie sformułowano wobec tych spółek jakichkolwiek wniosków pokontrolnych dot. finansowania własnego projektu. Dlatego też sugerowanie, że spółki te nie posiadają dostatecznych środków, kompetencji oraz doświadczenia do realizacji projektu uważamy za bezzasadne”.

Spółka podkreśla też, że komunikat NIK został w sporządzony w oparciu o informacje z 31 stycznia 2021 roku i że dziś stan prac wygląda już zupełnie inaczej. Polemizując z NIK, Fiberhost zapewnia, że wybudowana przez spółki Fibee sieć światłowodowa w województwie lubelskim to obecnie 91 proc. założonego stanu końcowego, a dostęp do niej ma już blisko 65 proc. gospodarstw domowych znajdujących się w jej zasięgu (wg danych wewnętrznych spółki z 24.05.2022 r.).

„Ocena zaawansowania inwestycji przez pryzmat jedynie wydatków poniesionych na etapie uzyskiwania niezbędnych pozwoleń, na których opiera się NIK, nie oddaje faktycznego stanu prac i nie powinna być podstawą do formułowania daleko idących wniosków na temat projektów” – uważa zarząd Fiberhost SA, zapewniając przy tym, że „realizacja projektów przebiega zgodnie z postanowieniami umowy i uzgodnionym harmonogramem, zaś wskazane przez NIK uwagi związane z realizacją programu przez spółki Fibee I i Fibee IV w żaden sposób nie generują ryzyka z punktu widzenia oczekiwanych rezultatów programu oraz nie generują zagrożenia utraty środków unijnych”.