FG TIME: MiŚOT-y wskazane jako przykład przedsiębiorczości

161

Rozpoczęło się Forum Gospodarze TIME. Już podczas pierwszych wystąpień jako punkt odniesienia wskazano perspektywę roku 2030. Najbliższe lata oznaczać będą dla Polski znaczący rozwój technologii telekomunikacyjnych, kompetencji cyfrowych, cyfrowych usług publicznych, a także przedsiębiorczości.

– Znamy kierunek zmian – podkreślił prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki. W swym krótkim wystąpieniu on-line zaznaczył, że to dzięki technologii gospodarka może być bardziej efektywna i konkurencyjna, zaś Polska może być obecnie aktywnym uczestnikiem (podmiotem) czwartej rewolucji przemysłowej. – Z niecierpliwością czekam na państwa rekomendacje – zakończył premier zwracając się do organizatorów forum.

Gościem Forum Gospodarczego TIME był także Janusz Cieszyński, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, który już w wystąpieniu wprowadzającym wspomniał, jako pozytywny wzorzec przedsiębiorczości, właścicieli małych sieci telekomunikacyjnych. W dyskusji z Jarosławem Tworogiem, wiceprezesem zarządu Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji, minister wypowiedział się następnie na temat procedowanych obecnie przepisów dotyczących oferty must carry / must offer oraz telewizji a’la carte. Zdaniem Jarosława Tworoga koszty wprowadzenia takich rozwiązań mogą zaorać biznesy wielu małych przedsiębiorców. Janusz Cieszyński stwierdził zaś, że oczekuje szczegółowych analiz w tym zakresie, a przepisy ustawy mogą jeszcze zostać zmienione.

Rozmówcy poruszyli następnie temat inflacji, a także regulacji cen i możliwej interwencji państwa na rynku telekomunikacyjnym w tym zakresie. Rozważali publicznie opcję zatwierdzania taryf operatorów przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. Minister Cieszyński wskazał, że jest to rozwiązanie możliwe, o ile przedsiębiorcy wykażą rzeczywistą wolę w tym zakresie.

O ułatwieniach w zakresie budowy sieci

Minister Cieszyński wskazał też, że w KPRM opracowywane są obecnie rozwiązania w zakresie ułatwienia procesu inwestycyjnego dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Wiąże się to z koniecznością rozbudowy sieci w kontekście technologii 5G. Podstawą tych rozwiązań jest natomiast lista pomysłów przekazana przez Krajową Izbę Komunikacji Ethernetowej oraz innych przedstawicieli przedsiębiorców telekomunikacyjnych podczas spotkania w Toruniu.

Na koniec rozmówcy poruszyli także temat Krajowego Centrum Przetwarzania Danych.

– Żaden duży kraj na świecie nie wyzbył się swojej infrastruktury serwerowej – zaznaczył minister Janusz Cieszyński. – Rozproszone serwery połączymy w jedno miejsce przechowujące dane z państwowych rejestrów. Będzie ono efektywne energetycznie i lepiej zabezpieczone.

Zapewnił też, że przy budowie centrum instytucje państwowe skorzystają z zasobów przedsiębiorców prywatnych, co ma odbyć się w specjalnej, przejrzystej procedurze. W toku dyskusji minister wspomniał też, że ukraińskie dane państwowe przechowywane są obecnie w Polsce w mobilnym data center.

Janusz Cieszyński i Jarosław Tworóg