Europa robi krok w kierunku inteligentnych sieci i 6G

206

Komisja Europejska przyjęła wniosek ustawodawczy dotyczący europejskiego strategicznego partnerstwa w zakresie inteligentnych sieci i usług jako wspólne przedsięwzięcie. Na inwestycje w badania i innowacje przeznaczono 900 mln euro w nowym długoterminowym okresie budżetowym 2021-2027. Wspólne przedsięwzięcie będzie koordynowało działania badawcze dotyczące technologii 6G w ramach programu „Horizon Europe”, a także inicjatywy dotyczące wdrażania 5G w ramach instrumentu „ Connecting Europe Facility Digital”.

W ciągu najbliższych kilku lat technologia i standardy 5G będą ewoluować. Operatorzy w 23 państwach członkowskich UE uruchomili już komercyjne sieci 5G w dużych miastach, natomiast do 2025 r. oczekuje się bardziej kompleksowego wdrożenia obejmującego wszystkie obszary miejskie i główne szlaki transportowe w całej Europie. Będzie to również ważnym punktem wyjścia do wprowadzenia technologii 6G w UE.

Inicjatywy badawczo-rozwojowe w zakresie technologii 6G rozpoczynają się obecnie w wiodących regionach na całym świecie, a efekty należy spodziewać się pod koniec tej dekady. W Europie pierwszy prototyp 6G (o wartości 60 milionów euro) został uruchomiony w zeszłym miesiącu w ramach programu 5G-PPP (w oparciu o koncepcję Hexa-X).

Sieć 6G ma zapewnić zmianę wydajności przesyłu danych (z gigabitów na terabity) i zmniejszyć czas reakcji, aby uzyskać nowe zastosowania w infrastrukturze krytycznej, automatyzacji w czasie rzeczywistym, a także AI i VR („Internet zmysłów”).

Źródło: ec.europa.eu