TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

e-Doręczenia – można już testować System Doręczeń Elektronicznych

Do 10 grudnia 2023 podmioty objęte ustawą muszą drożyć rozwiązania techniczne i organizacyjne niezbędne do uruchomienia systemu e-Doręczeń. Pozwoli to na łatwe i wygodne korzystanie z bezpiecznych doręczeń elektronicznych równoważnych prawnie z tradycyjnymi przesyłkami z potwierdzeniem odbioru. Już teraz można brać udział w testach Systemu Doręczeń Elektronicznych.

Obowiązek włączenia instytucji do Krajowego Systemu Doręczeń Elektronicznych to konieczność wprowadzenia przez instytucje zmian zgodnie z datą określoną w harmonogramie. Harmonogram określa również w którym momencie jakie instytucje muszą dostosować się do przepisów. Od 10 grudnia 2023 r. pierwsze instytucje objęte ustawą muszą mieć adres do doręczeń elektronicznych (ADE) zarejestrowany w bazie adresów elektronicznych (BAE).

Od tego momentu korespondencja między zobowiązanymi podmiotami oraz obywatelami i innymi podmiotami będzie odbywać się pośrednictwem systemu e-Doręczeń.

e-Doręczenia – korzyści

Wprowadzenie System e-Doręczeń do szereg korzyści. Pozwoli to na:

– prawidłową, zweryfikowaną identyfikację nadawcy i odbiorcy przesyłki,
– integralność przesyłki,
– automatyczne generowanie prawnie ważnych dowodów nadania, a także potwierdzenie doręczenia dokumentów elektronicznych,
– skuteczną komunikację z obywatelami i firmami,
– sprawny elektroniczny obieg dokumentów,
– prostszą obsługę kancelaryjną,
– jednolity nadzór nad obiegiem dokumentów.

Weź udział w testach Systemu e-Doręczeń

Rozwiązania Krajowego System Doręczeń Elektronicznych można testować już teraz.

Gdy instytucja ma system klasy EZD może korzystać ze środowiska testowego. Pozwala to na integrację elektronicznego zarządzania dokumentacją z systemem e-Doręczeń. Jeśli instytucja nie posiada systemu klasy EZD może korzystać z testowej aplikacji e Doręczeń.

Testy są dobrowolne i pozwolą już teraz dostosować się do nowego systemu. Żeby testować usługę na środowisku integracyjnym nie jest potrzebny docelowy adres do doręczeń elektronicznych (ADE). Wniosek o niego można złożyć dopiero po zakończonych testach.

Informacje o środowisku testowym oraz integracji usługi e-Doręczeń z systemami klasy EZD znajdują się na stronie e-Doręczeń.

Co daje udział w testach Systemu e-Doręczeń?

Udział w nieobowiązkowych testach pozwoli już teraz zapoznać się z procesem stosowania e-Doręczeń. Umożliwi to przeanalizować poszczególne etapy procesu takie jak:
– wnioskowanie o adres po wysyłkę,
– odbiór konkretnych (testowych) wiadomości.

Udział w testach da możliwość przeszkolenia osób obsługujących doręczenia elektroniczne w poszczególnych instytucjach.

Źródło: gov.pl

Klaudia Wojciechowska
Klaudia Wojciechowska
Redaktorka ISPortal i ISProfessional. Dziennikarka telewizji lokalnego operatora telekomunikacyjnego Ret-Sat1. Absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim ze specjalizacją filmoznawstwo i nowe media.

przeczytaj najnowszy numer isporfessional

Najnowsze