Działalność telekomunikacyjna gminy Hrubieszów

Gmina Miejska Hrubieszów oficjalnie zajęła się działalnością telekomunikacyjną. Odpowiedni wniosek skierowała w tej sprawie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Wcześniej w tej sprawie uchwałę podjęła Rada Miejska.

Rada Miejska w Hrubieszowie podjęła w lutym uchwałę sprawie przystąpienia przez Gminę Miejską Hrubieszów do wykonywania działalności w zakresie usług telekomunikacyjnych. W celu prowadzenia działania w życie gmina skierowała do UKE wniosek w tej sprawie. Działania mają na celu stworzenie sieci światłowodowej oraz transmisji danych dla potrzeb monitoringu.

W ramach działalności telekomunikacyjnej gmina zamierza wybudować, a następnie korzystać z infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych. Będzie też nabywać prawa do infrastruktury i sieci oraz zapewniać do niej dostęp.

Działania inwestycyjne podejmowane są w ramach zadania „Budowa monitoringu miejskiego w Hrubieszowie”. Współfinansowane jest ono ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład „Program Inwestycji Strategicznych”. W ramach zadanie powstanie sieć telekomunikacyjna monitoringu o długości około 16 km. Zbudowana będzie na nowej oraz istniejącej kanalizacji technicznej i podbudowie słupowej. Do  tego zainstalowanych będzie 85 kamer wraz ze stacją monitoringu – Centrum Monitoringu. Całość znajdzie się na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów.

Informację o podjęciu działalności telekomunikacyjnej opublikowano na stronie Biuletynu Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Hrubieszów.

Na razie nic nie wskazuje na to, by poza wspomnianym działaniem związanym z siecią monitoringu, gmina zamierzała prowadzić inne działania telekomunikacyjne. Ale nie wiadomo co przyniesie przyszłość.

Źródło: umhrubieszow.bip.ubelskie.pl