„Droga ku cyfrowej dekadzie” – konsultacje społeczne

Parlament Europejski ustanowił program polityki „Droga ku cyfrowej dekadzie” do 2030 r. Określa on kierunek transformacji cyfrowej całej Unii Europejskiej. Do 9 października państwa członkowskie UE mają przedstawić krajowe strategie działania w tym zakresie. Ministerstwie Cyfryzacji pracuje nad polskimi opracowaniami i prowadzi konsultacje społeczne.

“Droga ku cyfrowej dekadzie do 2030 r.” określa kierunek transformacji cyfrowej Unii Europejskiej określony przez wspólne cele ogólne i cyfrowe do osiągnięcia przez wszystkie kraje UE. Państwa członkowskie mają opracować krajowe strategiczne plany działania w tym zakresie i przedstawić je do 9 października 2023 r. Komisji Europejskiej.

Ankiety konsultacyjne można wypełniać do 16 czerwca 2023 roku.

W Ministerstwie Cyfryzacji trwają intensywne prace ukierunkowane na opracowanie Krajowego planu działania do programu polityki „Droga ku cyfrowej dekadzie” do 2030 r. Jednocześnie prowadzone są konsultacje społeczne, w których udział mogą brać wszyscy zainteresowani. Będą mieć możliwość podzielenia się swoimi opiniami, pomysłami czy oczekiwaniami, które pomogą zaplanować cyfrową transformację Polski.

Cyfrowe cele UE

W Unii Europejskiej wyznaczono cele cyfrowe do osiągnięcia, które obejmują cztery obszary:

– wykwalifikowane cyfrowo społeczeństwo i wysoko wykwalifikowani profesjonaliści w dziedzinie cyfrowej, z dbałością o osiągnięcie równowagi płci,
– bezpieczne, odporne, wydajne i zrównoważone infrastruktury cyfrowe,
– transformacja cyfrowa przedsiębiorstw,
– cyfryzacja usług publicznych.

W artykule trzecim decyzji znalazły się cele ogólne do wspierania i osiągnięcia w Unii Europejskiej. W ich zakres wchodzi promowanie, wzmacnianie i rozwijanie:

– środowiska cyfrowego, które skoncentrowane jest na człowieku i oparte na prawach podstawowych; ma ono być inkluzywne, przejrzyste i otwarte,
– strategicznej, cyfrowej suwerenności Unii,
– kompleksowego i zrównoważonego ekosystemu interoperacyjnej infrastruktury cyfrowej,
– niwelowania przepaści cyfrowych i rozwoju zdolności cyfrowych,
– unijnego, cyfrowego otoczenia regulacyjnego,
– rozwoju usług publicznych online i udziału online w życiu demokratycznym,
– zrównoważonych, odpornych oraz energooszczędnych infrastruktur i technologii,
– europejskiej zielonej i cyfrowej transformacji opartej o koordynację i spójną politykę.

 Źródło: gov.pl