Dostawcy telekomunikacyjni z północnej Polski integrują się!

Light beams, super fast light trails.

W Olsztynie powstanie węzeł wymiany ruchu, którego zadaniem będzie obniżenie cen zakupu łącza internetowego dla lokalnych operatorów komunikacyjnych. Między innymi o tym rozmawiali na konferencji „Nowa inicjatywa na północy dla operatorów ISP” przedstawiciele ponad 50 firm z branży.

Organizatorzy konferencji, która odbyła się 30 czerwca w Olsztyńskim Parku Naukowo-Technologicznym, przedstawili pomysł na integrację środowiska lokalnych ISP w ramach utworzonego Północnego Klastra ICT.
Dużym zainteresowaniem uczestników, reprezentujących aż 50 lokalnych operatorów telekomunikacyjnych, cieszył się projekt budowanego węzła wymiany ruchu, który powstanie w Olsztynie. Będzie to pierwsza taka inicjatywa w północno-wschodniej Polsce. Głównym zadaniem węzła będzie obniżenie cen hurtowego zakupu łącza internetowego dla ISP z regionu. Dyskutowano również o możliwości wprowadzenia wspólnej marki NORTIS dla lokalnych operatorów telekomunikacyjnych.
Podczas konferencji odbyło się spotkanie z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Omówili oni postęp w budowie Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej (SSPW) dla województwa oraz „Plan cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur”. Temat prelekcji wywołał ożywioną debatę. Dyskutowano o przedstawionym projekcie obniżenia podatków od infrastruktury i dzierżawy gruntu w pasie drogowym.
Konferencja odbyła się z inicjatywy Północnego Klastra ICT. Klaster powstał w 2014 roku w Olsztynie. Zrzesza firmy z branży telekomunikacyjnej z regionu Północnej Polski. Członkowie Klastra służą sobie wzajemnie pomocą i wsparciem, dzięki czemu mogą rozwijad i udoskonalad swoje usługi. Idea Klastra, czyli zgrupowanie firm działających w tej samej branży i wspierających się w działaniach biznesowych, cieszy się na świecie coraz większą popularnością.
 Zainteresowanie konferencją było ogromne, dlatego organizatorzy planują kolejne spotkanie jesienią 2014 r.

Notatka prasowa – Północny Klaster ICT

Kontakt prasowy: Marcin Gulbinowicz

Tel. 608 528 927, m.gulbinowicz@pkict.pl