Dofinansowanie zakupu dekoderów przy przejściu na DVB-T2/HEVC

534

Niebawem w Polsce przejdziemy na nowy standard nadawania – DVB-T2/HEVC. Dla wielu oznacza to konieczność wymiany sprzętu. Kancelaria Prezes Rady Ministrów przygotował ustawę, która ma zapewnić dofinansowanie tym, którzy bez nowego sprzętu straciliby możliwość odbioru telewizji.

W Polsce tak jak w innych krajach UE nastąpi niebawem zmiana standardu nadawania telewizji naziemnej. Przejdziemy na standard DVB-T2/HEVC. Zmiana związana jest z koniecznością przeznaczenia częstotliwości wykorzystywanej obecnie przez telewizję naziemną (700 MHz) na potrzeby rozwoju sieci internetowej w tym 5G.

W Polsce będą 4 etapy przechodzenia na nowy standard podzielone na województwa. Cała procedura zakończy się 27  czerwca 2022 r.

Dla wielu osób ta zmiana wiąże się z koniecznością wymiany telewizora lub dokupienia odpowiedniego dekodera. Ponad 2 miliony gospodarstw jeśli tego nie zrobią, stracą możliwość odbioru telewizji.

Pierwotnym pomysłem było udostępnienie telewidzom hybrydowago dekodera przez TVP. Jednak pomysł okazał się trudniejszy w realizacji, niż pierwotnie zakładano, także z uwagi na problemy  z dostawami półprzewodników. Dlatego obecnie proponowane jest wsparcie finansowe dla tych, którzy muszą odpowiedni dekoder zakupić.

–  Zmiana rozdysponowania częstotliwości to duże wpływy do budżetu państwa – na poziomie 1 242 mln – 1 624 mln zł. Część z tych środków chcemy przekazać na wsparcie gospodarstw domowych. Każde gospodarstwo domowe, które potrzebuje wsparcia w zakresie przystosowania do zmiany standardu, otrzyma je – w formie świadczenia o wartości do 100 zł na zakup dekodera – zapewnia minister Janusz Cieszyński, sekretarz stanu ds. cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Zgodnie z założeniami ustawy świadczenie przysługuje jednej osobie z danego gospodarstwa domowego. A dofinansowany będzie zakup dekodera zgodnego z zapisami rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych.

W celu złożenia wniosku można skorzystać z formularza elektronicznego lub złożyć tradycyjny wniosek.

Przyznane świadczenie będzie potwierdzał odpowiedni dokument. Realizacja będzie odbywać się w sklepach RTV, które zgłoszą się do udziału w programie. Więcej o dofinansowaniu a także o innych aspektach przejścia na specjalnej stronie  DVB-T2: Nowa telewizja cyfrowa.

Źródło: gov.pl