Dodatkowe terminy szkoleń z SIDUSIS

381
gov.pl

W listopadzie odbył się cykl bezpłatnych szkoleń dla podmiotów zobowiązanych do przekazania danych do SIDUSIS – w tym dla operatorów telekomunikacyjnych. Teraz pojawiły się dwa dodatkowe terminy szkoleń grudniowych. Najbliższe już jutro – 14.12.2022 r.

Szkolenia z SISUSIS przeznaczone są dla przedstawicieli podmiotów, które zobowiązane są do przekazania danych do systemu. Pośród tych podmiotów są państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, podmioty wykonujące zadania z zakresu użyteczności publicznej, ale również operatorzy telekomunikacyjni.

Pojawiły się dwa nowe terminy szkoleń:
14.12.2022 r. godz.11:00
16.12.2022 r. godz.11:00


Szkolenia odbywają się za pośrednictwem platformy Teams.

Zgłoszenia należy wysyłać pod adresy:
– szkolenia-sidusis@il-pib.pl
 – szkolenia-sidusis@internet.gov.pl.
W zgłoszeniu należy zaznaczyć preferowany termin szkolenia.

Celem szkoleń jest przekazanie uczestnikom wiedzy w zakresie kluczowych zagadnień związanych z uruchomionym systemem. Szkolenia prowadzą trenerzy z Instytutu Łączności.

Do uruchomionego z dniem 1 grudnia 2022 roku SIDUSIS (Systemu Informacyjnego o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego) zbierane są dane o punktach adresowych, w których istnieje możliwość świadczenia stacjonarnego internetu szerokopasmowego za pomocą stacjonarnych lub ruchomych publicznych sieci telekomunikacyjnych. Dane zbierane są do 31 grudnia 2022 r. w celu pełnego uruchomienia systemu z początkiem nowego roku.

W specjalnym dokumencie znajdują się szczegółowe informacje o  SIDUSIS.

Źródło: gov.pl

Czytaj także: