Memorandum między UKE i NCEC podpisane

26

Podpisano Memorandum między polskim i ukraińskim regulatorem. Oznacza to partnerstwo i współpracę między Urzędem Komunikacji Elektronicznej po stronie polskiej i Państwową Komisją Regulacji Łączności Elektronicznej, Częstotliwości Radiowych i Usług Pocztowych po stronie Ukraińskiej.

Prezes UKE – Jacek Oko podpisał nowe Memorandum o partnerstwie i współpracy w zakresie regulacji komunikacji elektronicznej z regulatorem z Ukrainy – NCEC, którego przedstawicielem jest Oleksandr Zhyvotovskyi. Nowe Memorandum zostało podpisane 8 grudnia 2022 r., po pierwszym dniu Posiedzenia Plenarnego BEREC  w Pradze.

Sygnatariusze Memorandum mają wzajemnie się wspierać dla lepszego reagowania w sytuacjach kryzysowych, które wpływają na sektor komunikacji elektronicznej. Cele Memorandum to także:
– rozwój, wykorzystywanie i udostępnianie dostępnych narzędzi do szybkiej odbudowy w przypadku uszkodzenia urządzeń i sieci komunikacji elektronicznej,
–  współpraca z interesariuszami z sektorów publicznego i prywatnego w celu wdrażania wspólnych inicjatyw i projektów,
–  stworzenie warunków do intensyfikacji współpracy pomiędzy sektorami komunikacji elektronicznej obu państw.

Memorandum to również współpraca w zakresie:
-zarządzania ograniczonymi zasobami komunikacji elektronicznej,
– koordynacji transgranicznej częstotliwości,
– zapewnienie odpowiedniej jakości usług komunikacji elektronicznej dla użytkowników końcowych oraz dostępu do fizycznej infrastruktury komunikacji elektronicznej,
– ochrony praw użytkowników końcowych usług komunikacji elektronicznej i usług pocztowych,
– wsparcia Ukrainy (NCEC) w integracji z UE i we wdrażaniu prawodawstwa UE w dziedzinie komunikacji elektronicznej.

Memorandum będzie obowiązywać przez najbliższych pięć lat. Później będzie automatycznie przedłużane o kolejne pięcioletnie okresy, o ile żadna ze stron go nie wypowie. Dokumetn zastąpił wcześniejszą Deklarację współpracy w obszarze regulacji łączności między Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej Rzeczypospolitej Polskiej a Państwową Komisją Regulacji Łączności Informatyzacji Ukrainy z 20 listopada 2012 r. Nieprzedłużenie obowiązywania poprzedniego dokumentu o współpracy i zastąpienie go Memorandum wynika z licznych zmian po stronie ukraińskiej. Tamtejszy regulator zmienił nazwę, ale również zakres swoich kompetencji.

Źródło: uke.gov.pl