Dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców

64

Obywatelski Komitet Inicjatywy Ustawodawczej projektu ustawy Dobrowolny ZUS dla Przedsiębiorców złożył do Sejmu RP projekt ustawy Dobrowolny ZUS dla Przedsiębiorców. Ustawa ta realizuje jednocześnie pierwszy punkt z Dziesiątki Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców Adama Abramowicza.

Pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej projektu ustawy Dobrowolny ZUS dla Przedsiębiorców dr Marek Woch wraz z Zastępcą Pełnomocnika Komitetu Pawłem Kukizem złożyli do Marszałkini Sejmu RP Elżbiety Witek zawiadomienie o utworzeniu Komitetu. Jednocześnie złożono także Projekt ustawy Dobrowolny ZUS dla Przedsiębiorców w Polsce wraz z Oceną Skutków Regulacji i Uzasadnieniem.

Komitet chce teraz zebrać minimum 100 tysięcy podpisów pod projektem ustawy. Pozwoli to pozostawić przedsiębiorcom wybór tego, czy chcą się ubezpieczać w ZUS czy wolą zadbać o emeryturę w inny sposób. Dobrowolność podlegania publicznym ubezpieczeniom społecznym przez osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą ma też przeciwdziałać powstawaniu szarej strefy.

Wprowadzenie dobrowolnego ZUS-u dla przedsiębiorców jest jednym z postulatów Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców Adama Abramowicza. Także powołanie Komitetu jest związane z Radą Przedsiębiorców powołaną przez Abramowicza. Rzecznik od dawna mówi o tym, że ryczałtowy ZUS to bariera w prowadzeniu działalności gospodarczej dla małych firm. Jako przykład systemu z dobrowolnością składek wskazuje ten działający w Niemczech.

Źródło: rzecznikmsp.gov.pl