Decyzja Prezesa UKE w sprawie Podlaskiej Sieci Internetowej

356

Podlaska Sieć Internetowa –  ISP z Białegostoku nie ma łatwego zadania w Czeremsze w województwie podlaskim. A buduje tam sieć światłowodową w ramach projektu 1.1 POPC. Sprawa po raz kolejny trafiła do UKE.

Już po raz trzeci do Urzędu Komunikacji Elektronicznej zwrócił się białostocki ISP. Chodzi o umożliwienie dostępu do nieruchomości w Czeremsze i doprowadzenie do budynku przyłączy światłowodowych oraz wybudowanie instalacji telekomunikacyjnej.

Sytuacja dotyczy budynku przy ulicy Fabrycznej. Do zarządzającej budynkiem Wspólnoty Mieszkaniowej zostało skierowane odpowiednie pismo o umożliwienie dostępu w marcu 2020r. Niestety z uwagi na brak porozumienia sprawa trafiła do UKE w czerwcu 2020 r.

UKE ustaliło, że budynek nie posiada odpowiedniej instalacji potrzebnej do dostarczania internetu szerokopasmowego o przepustowości co najmniej 30 Mb/s. Dotychczas usługi świadczyła tam tylko firma Orange. Odbywało się to na sieci miedzianej o przepływnościach od 10 Mb/s.

Projekt decyzji uprawnia operatora do wykonania światłowodowego przyłącza telekomunikacyjnego do budynku oraz  wykonania światłowodowej instalacji telekomunikacyjnej budynku. Może on także wykonywać czynności związane z utrzymaniem, eksploatacją czy konserwacją  doprowadzonego do budynku światłowodowego przyłącza telekomunikacyjnego. Czyli prowadzić wszystkie niezbędne działania w celu świadczenia usług telekomunikacyjnych.

Źródło: DECYZJA DR.WWM.6171.102.2020 UKE