Europejscy ministrowie cyfryzacji dyskutowali o scale-upach.

Pełnomocnik Premiera ds. Europejskiej Polityki Cyfrowej – Krzysztof Szubert brał udział w spotkaniu europejskich ministrów cyfryzacji. W dyskusji szukano sposobów na przyspieszenie działań z zakresu europejskich technologii cyfrowych.

Spotkanie odbyło się przy okazji targów technologicznych Viva Technology w Paryżu.  Związane było z powołaniem przez francuski rząd w marcu tego roku inicjatywy „Scale-up Europe”. W jej skład wchodzą przedstawiciele rządów UE, Komisji Europejskiej oraz 150 firm typu scale-up, naukowcy, stowarzyszenia , inwestorzy, menadżerowie dużych firm. A celem jest wspieranie powstawania światowych liderów technologii w Europie.

Podczas spotkania europejscy ministrowie cyfryzacji wymieniali opinie na temat podjęcia odpowiednich działań w kierunku rozwijania technologii cyfrowych w Europie. Mówili też o wdrażaniu zaleceń, które przygotowali członkowie społeczności scale-upów.

– Bardzo ważnym i dobrym sygnałem jest coraz częstsze mówienie – m.in. na forum KE i w kontekście transformacji cyfrowej – o rynku start-upów, potrzebie ich rozwoju, formowaniu nowych inicjatyw. W szczególności, ważne jest zwiększenie dostępu do kapitału oraz stymulowanie zaangażowania inwestycyjnego kapitału prywatnego – powiedział Krzysztof Szubert.

Uczestnicy dyskusji wyrazili poparcie dla dokumentu Non-paper European support agenda for scale-ups”. Wyróżniono w nim cztery kluczowe tematy istotne dla rozwoju scale-upów w Europie. Są to przyciąganie talentów, inwestycje, współpraca start-upów z dużymi koncernami oraz wsparcie dla technologii „deep tech”.

Teraz nad dokumentem będzie pracować grupa robocza, w której znajdą się przedstawiciele państw członkowskich UE.

Źródło: gov.pl