Czy Polacy ufają technologii? Sprzeczne emocje wobec udostępniania danych

Rozwój cyfrowy i technologiczny przynosi ze sobą z jednej strony wygodę i dostęp do wielu usług, z drugiej strony – niepokój o prywatność i bezpieczeństwo danych. Polacy coraz częściej obawiają się kradzieży lub wycieku danych, ale też chętnie je udostępniają – wynika z najnowszego badania EY Future Consumer Index 2023. Jak te sprzeczne emocje wpływają na nasze zachowanie w świecie nowych technologii?

Najnowsze badanie EY Future Consumer Index 2023 pokazuje, że aż 8 na 10 Polaków obawia się sprzedaży ich danych osobowych przez firmy stronie trzeciej. Jednocześnie, ponad połowa badanych (56 proc.) deklaruje chęć udostępnienia danych w celu ułatwienia zakupów online.

Rozwiązania cyfrowe stają się coraz bardziej popularne wśród Polaków. Ponad połowa badanych posiada subskrypcję usług strumieniowego przesyłania wideo (53 proc.), a tyle samo słuchało audio przez serwisy streamingowe. Z kolei 52 proc. dokonało płatności za pośrednictwem niebankowego serwisu, a 41 proc. korzysta z subskrypcji dostaw do domu od platform e-commerce.

Wyniki badania pokazują, że chociaż poziom obaw o kradzież danych i naruszeń bezpieczeństwa pozostaje wśród Polaków wysoki, to równocześnie chętnie te dane udostępniają, jeśli wiąże się to z uzyskaniem określonych korzyści. Ponad połowa badanych jest skłonna przekazać dane w celu otrzymania spersonalizowanych rekomendacji tańszych alternatyw (55 proc.), czy rekomendacji nowych produktów (52 proc.).

Coraz więcej Polaków zauważa ryzyko związane z udostępnianiem danych. Odsetek konsumentów deklarujących chęć udostępnienia danych, aby otrzymać spersonalizowane oferty i promocje, spadł w ciągu roku o 8 pkt proc. (z 62 proc. do 54 proc.).

Zainteresowanie nowymi technologiami wciąż jest na wysokim poziomie. Niemniej jednak, aż 72 proc. Polaków obawia się szpiegowania poprzez urządzenia aktywowane głosem, a tylko 16 proc. badanych w ciągu ostatnich trzech miesięcy skorzystało z technologii wirtualnej rzeczywistości. Jak komentuje Piotr Ciepiela, Partner EY, Globalny Lider Bezpieczeństwa Architektury i Nowoczesnych Technologii:

– Znaczące upowszechnienie się rozwiązań cyfrowych sprawiło, że aktualnie istnieje większe prawdopodobieństwo, że konsumenci staną się ofiarą przestępstwa w świecie wirtualnym, a nie rzeczywistym.

Z tych wyników wynika, że postęp technologiczny jest dwustronnym mieczem, przynosząc korzyści z jednej strony, ale z drugiej strony powodując rosnący niepokój o prywatność i bezpieczeństwo danych. Brak zaufania do firm i niska świadomość o zagrożeniach cyfrowych to główne czynniki hamujące rozwój takich innowacji jak metaversum. Wobec tego, zasadnicze pytanie brzmi: jak daleko jesteśmy skłonni posunąć się w naszym zaufaniu do technologii?

Dyskusja na ten temat jest otwarta, a wyniki najnowszego badania EY Future Consumer Index 2023 pokazują, że nie jest to proste pytanie. Z pewnością, jednak wyniki te wskazują na konieczność dalszej edukacji konsumentów na temat bezpieczeństwa cyfrowego, a także na potrzebę budowania zaufania między firmami a klientami.

Źródło: strefabiznesu.pl