TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

Cyfryzacja administracji usprawni działanie urzędów

Nowelizacja ustawy dotyczącej e-administracji to wprowadzenie e-płatności, pełnomocnictw elektronicznych i większe zabezpieczenie przed kradzieżą tożsamości. Co zmieni się i co poprawi po tym, gdy wszystkie te nowości zostaną wprowadzone?

–  Cyfryzacja urzędów ma optymalizować koszty, poprawić jakość i bezpieczeństwo usług publicznych, a także ułatwić życie obywatelom. Sprawy urzędowe powinniśmy załatwiać szybko i sprawnie – przekonuje Janusz Cieszyński, minister cyfryzacji.

Wprowadzenie e-pełnomocnictw i e-płatności

Nowe rozwiązania mają ułatwić życie obywatelom i obywatelkom. Problem z odebraniem listu poleconego, bo poczta pracuje w niepasujących komuś godzinach? Nowe przepisy pozwolą na udzielenie elektronicznego pełnomocnictwa do załatwiania szeregu spraw urzędowych. Pośród nich znajduje się także odbiór korespondencji z poczty.

e-pełnomocnictwa będą gromadzone w nowym Rejestrze Pełnomocnictw Elektronicznych. Dostęp do niego będą mogły uzyskać podmioty publiczne.

Kolejnym udogodnieniem jest wprowadzenie e-płatności. Dzięki nim możliwe będzie opłacenie online chociażby podatku od nieruchomości czy innych zobowiązań administracyjnych.

Wdrożenie e-płatności nie obyło się bez problemów. Wybranie jako odpowiedzialnego za nie Banku Gospodarstwa Krajowego budzi wiele zastrzeżeń:

Co jeszcze załatwisz online?

Obok wymienionych nowości wprowadzone będą też inne rozwiązania. Chociażby  oświadczenie o braku okoliczności uniemożliwiających zawarcie związku małżeńskiego. Teraz możliwe będzie otrzymanie go online bez potrzeby odstania w kolejce podczas wizyty w urzędzie.

Innym rozwiązaniem jest możliwość wydawania online wniosku o wydanie paszportu lub paszportu tymczasowego dla dziecka, które nie ukończyło do 12 lat.

Nowe przepisy będą też mieć wpływ na ograniczenie negatywnych skutków kradzieży tożsamości. W aplikacji mObywatel będzie można zastrzeż numer PESEL, ale oprócz tego w ustawie o e-administracji wprowadzono zapis chroniący obywateli i obywatelki. Podmioty świadczące usługi bankowe lub usługi telekomunikacyjne będą mogły zweryfikowanie zgodność fotografii w dowodzie osobistym z tą przechowywaną w Rejestrze Dowodów Osobistych.

Co zmieniają nowe przepisy w ustawie?

Nowe przepisy dają samorządom możliwość zniesienia opłat za zdjęcia do dowodu osobistego. Ponadto usprawnią pracę urzędów poprzez wprowadzenie obowiązku posiadania systemu do elektronicznego zarządzania dokumentacją.

Pojawienie się nowych przepisów będzie regulować funkcjonowanie doręczeń elektronicznych. Zabezpieczą również dokumenty dzięki blokowaniu możliwość nieuprawnionego ingerowania w treść akt oraz utraty akt poprzez konieczność przekazywania cyfrowych akt do Państwowej Agencji Nadzoru Audytowego.

Znowelizowane przepisy mają wejść życie w ciągu najbliższych miesięcy.

Źródło: gov.pl

Klaudia Wojciechowska
Klaudia Wojciechowska
Redaktorka ISPortal i ISProfessional. Dziennikarka telewizji lokalnego operatora telekomunikacyjnego Ret-Sat1. Absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim ze specjalizacją filmoznawstwo i nowe media.

przeczytaj najnowszy numer isporfessional

Najnowsze