„Cyberbezpieczny samorząd” – nabór przedłużony i zmiany  w regulaminie

gov.pl

Nabór wniosków w projekcie „Cyberbezpieczny Samorząd” został przedłużony do 13 października 2023r. Jednocześnie wprowadzono liczne zmiany w regulaminie projektu.

Centrum Projektów Cyfrowa Polska (CPPC) poinformowało, że przedłuża z 30 września do 13 października 2023 r. nabór wniosków do projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”. W projekcie samorządy mogą otrzymać od 200 do 850 tysięcy złotych na poprawę cyberbezpieczeństwa.

Wraz z informacją o zmianie terminu pojawiła się ta o zmianach w regulaminie projektu oraz załącznikach.

Jakie zmiany pojawiły się w regulaminie?

Podstawową zmianą jest wydłużenie terminu składania wniosków konkursowych. Nowy termin to 13 października 2023 r. godzina 16:00.

Poza tym zaktualizowano Ankietę Dojrzałości Cyberbezpieczeństwa. Pojawiła się informacja dotycząca liczby pracowników jednostek samorządu terytorialnego (JST). Lista wymagań niezbędnych do złożenia wniosku o kolejne transze i rozliczenia grantu została uzupełniona o obowiązek przesłania przez Grantobiorcę oświadczenia o przestrzeganiu przepisów dotyczących zasad horyzontalnych.

W Regulaminie Konkursu Grantowego pojawił się zapis informujący o braku zastosowania zapisu art. 107 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej dotyczącego pomocy publicznej przy rozpatrywaniu tego konkursu. Katalog wydatków kwalifikowalnych zmodyfikowano, by  jego zapisy były zgodne z Katalogiem II priorytetu programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027.

Ponadto w nowym regulaminie znalazło się zmodyfikowane oświadczenie o przetwarzaniu danych i przepisy obejmujące obowiązki związane z realizacją RODO.

Z uwagi na zakres wprowadzanych w dokumentacji zmian, opublikowane zostały teksty jednolite zawierające wszystkie modyfikacje w dokumentacji konkursu.

Regulamin Konkursu Grantowego Cyberbezpieczny Samorząd:

 Czytaj także: