TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

2 mld zł na cyberbezpieczeństwo samorządów

W Otwocku zainaugurowano projekt „Cyberbezpieczny Samorząd”. W jego ramach zostanie przekazanych prawie 2 mld zł dla samorządów na podniesienie ich cyberbezpieczeństwa. Jużteraz gminy, powiaty i województwa mogą starać się o dofinansowania podejmowanych przez siebie działań w tym obszarze.

– Od wielu lat jako samorządy przechodzimy proces cyfrowej transformacji, która ma na celu optymalizację i poprawę efektywności realizowanych zadań, ale przede wszystkim poprawę dostępności i jakości obsługi mieszkańców. Proces cyfryzacji, o ile otwiera nowe nieograniczone możliwości, niesie ze sobą także realne ryzyko, które należy minimalizować lub neutralizować poprzez podnoszenie świadomości użytkowników oraz stosowanie wielopoziomowych zabezpieczeń – mówił Jarosław Margielski, prezydent Otwocka podczas inauguracji projektu.

Teraz dzięki projektowi „Cyberbezpieczny Samorząd” i pieniądzom w jego ramach przekazywanym samorządom, dbanie o cyberbezpieczeństwo na tym szczeblu ma się okazać łatwiejsze. Projekt jest współfinansowany z Funduszy Europejskich, w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027.

– To Wy – samorządowcy jesteście najbliżej mieszkańców. To w jednostkach samorządowych obywatele załatwiają najwięcej formalności. Za bezpieczeństwo tych usług ponosimy wspólną odpowiedzialność, zarówno na szczeblu państwowym, jak i samorządowym. „Cyberbezpieczny Samorząd” zapewnia dofinansowanie każdemu samorządowi  – zapewnił Janusz Cieszyński, minister cyfryzacji.

Rozpoczęło się już przyjmowanie wniosków w projekcie. Odpowiada za nie Centrum Projektów Polska Cyfrowa we współpracy z Państwowym Instytutem Badawczym NASK. Udział w „Cyberbezpiecznym Samorządzie” może wziąć ponad 2,8 tysięcy jednostek samorządu terytorialnego – gmin, powiatów i województw terytorialnego – gmin, powiatów i województw.

–  Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd” jest dla nas niezmiernie istotnym i realnym wsparciem. Jako samorządowcy odpowiadamy za bezpieczeństwo pracy urzędów i jak najlepsze świadczenie usług na rzecz naszych mieszkańców. Bezpieczeństwo przetwarzanym danych, informacji jest tu kluczowe. Dlatego ta konkretna pomoc finansowa od rządu daje nam gwarancję na zakup i wdrożenie konkretnych rozwiązań, programów, szkoleń i systemów w celu podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa – zapewnił Jarosław Margielski.

Samorządy już mogą składać wnioski

Wnioski można składać w zakładce Cyberbezpieczny Samorząd na stronie Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Czas na to jest do 30 września 2023 r.

Każdy samorząd otrzyma od 200 tys. do 850 tys. zł. Wysokość dofinansowania, a także udział wkładu własnego będzie zależna od liczby mieszkańców i zamożności jednostki. Pod uwagę będzie brany tzw. wskaźnik podatkowy odpowiedni dla gmin, powiatów i województw. Wkład własny będą zapewniały jedynie najbogatsze samorządy. Ma to wyrównać szanse tych mniej zamożnych.

– Na Cyberbezpieczny samorząd z polskiej części środków unijnych przeznaczamy ok. 1,5 mld zł. To ogromna część wszystkich środków przeznaczonych na cyberbezpieczeństwo w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027. Chcemy, żeby wszystkie samorządy miały możliwość zwiększenia odporności na cyberataki – powiedział Grzegorz Puda,minister Funduszy i Polityki Regionalnej.

Środki będzie można przeznaczyć na:
– opracowanie, wdrożenie i certyfikację procedur z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji,
– specjalistyczne szkolenia.

W ramach projektu będą mogły rozliczane być działania podejmowane przez samorządy od 1 czerwca 2023 r. do 30 czerwca 2026 r.

Źródło: gov.pl

Klaudia Wojciechowska
Klaudia Wojciechowska
Redaktorka ISPortal i ISProfessional. Dziennikarka telewizji lokalnego operatora telekomunikacyjnego Ret-Sat1. Absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim ze specjalizacją filmoznawstwo i nowe media.

przeczytaj najnowszy numer isporfessional

Najnowsze