Cyberbezpieczeństwo – definicja

61

Pandemia, praca i inne aktywności online, a w rezultacie przeniesienie wielu z naszych działań do sieci uświadomiło nam, jak istotne jest dbanie o cyberbezpieczeństwo. To ważne nie tylko z powodów zawodowych, ale również prywatnych. Wiele osób nie zwracając należytej uwagi na zabezpieczanie swoich urządzeń i danych musi się potem liczyć z nieprzyjemnymi konsekwencjami z utratą wszystkich oszczędności włącznie.

Cyberbezpieczeństwo definicja

Cyberbezpieczeństwo (ang. cybersecurity) jest ogółem technik, procesów oraz praktyk, które stosuje się w celu ochrony sieci informatycznych, urządzeń, programów i danych przed atakami lub dostępem nieautoryzowanym. Cyberbezpieczeństwo stanowi odporność systemów informacyjnych na taki rodzaj działań, które mogą naruszać poufność, integralność, dostępność i autentyczność przetwarzanych danych.

Co to jest cyberbezpieczeństwo?

Cyberbezpieczeństwo to także zespół zagadnień związanych z zapewnianiem ochrony w obszarze cyberprzestrzeni. Cyberprzestrzeń natomiast jest przestrzenią przetwarzania i wymiany informacji tworzoną przez systemy teleinformatyczne. Dlatego zakres pojęcia jakim jest cyberbezpieczeństwo to ogół zagadnień związanych  z bezpieczeństwem cyberprzestrzeni – zachodzących na jej obszarze procesów przetwarzania informacji i interakcji w sieciach teleinformatycznych.

Dla zachowania cyberbezpieczeństwa potrzebne są zarówno:
– kompetencje użytkowników systemów.
– sprzęt elektroniczny z odpowiednim oprogramowaniem.

Elementy, o które należy zadbać to:
– zabezpieczenia sprzętowe jak uwierzytelnienie wielopoziomowe,
– najaktualniejsze wersje programów zabezpieczających dane przed zagrożeniami internetowymi,
– systemy operacyjne i programy użytkowe,
– nieodwiedzanie szczególnie narażonych na cyberataki witryn internetowych,
– nieupublicznianie w internecie danych osobistych czy firmowych.

Swego rodzaju wstępem do cyberbezpieczeństwa może być  ustawa RODO. Przynajmniej z perspektywy przedsiębiorstw, administracji czy instytucji państwowych.

Niestety nie tylko wiemy jak zapewnić sobie cyberbezpieczeństwo, ale też co zrobić w przypadku jego naruszenia. 60 proc. osób przepytywanych w ramach badania serwisu ChronPESEL.pl i Krajowego Rejestru Długów osób nie ma pojęcia co robić w przypadku ataku hakerskiego. Grupa wiekowa 18-24 jest na taką ewentualność najlepiej przygotowana. Najgorzej radzą sobie osoby w wieku 65-74 lat.

Na czym polega cyberbezpieczeństwo?

– Można uzbroić się po zęby do walki z jednym rodzajem zagrożenia, a nawet nie zdawać sobie sprawy z innych niebezpieczeństw. Dlatego cyberbezpieczeństwo należy postrzegać jako kompleksowy zestaw działań, którego zakres powinien się stale poszerzać, a jedną z najlepszych form nauki jest analiz – mówi Robert Juszczyk, Prezes spółki ICsec.

Ranking najbezpieczniejszych cyfrowo krajów opracowany przez Comparitech sprawdza różne aspekty cyberbezpieczeństwa. Są to chociażby liczba urządzeń mobilnych zainfekowanych malware czy ilość spamu, który powstaje w danym kraju. W ostatnim rankingu przebadano 75 państw i zwiększono jeszcze liczbę badanych kryteriów do 15.

Najbezpieczniejszym krajem okazała się Dania. Zajęła pierwsze miejsce w 10 z 15 kategorii. Na kolejnych miejscach znalazły się Szwecja, Irlandia, Norwegia, Finlandia i Holandia.

Polska zajęła w rankingu 17. miejsce. Nie jest najlepiej, ale nie jest też najgorzej. Tym bardziej, że udało nam się wyprzedzić takie kraje jak Francja, która zajęła 40. Miejsce, Niemczy z pozycji 44 i Hiszpanie, której przypadła 59. lokata.

O cyberbezpieczeństwo każdy z nas może i powinien dbać osobiście. Niezależnie od tego czy jesteśmy w pracy, domu czy na urlopie, warto zachować pewne jego zasady.

Pilnuj smartfona

Smartfon to nie tylko urządzenie  do rozmów czy przeglądania internetu. To także źródło wielu informacji o nas. Szczególnie w przypadku, gdy telefon służy nam do płatności czy innych kwestii finansowych. Dlatego należy go pilnować, zabezpieczać przez kradzieżą czy zgubieniem, ale także przez cyberzagrożeniami. Odpowiednie i aktualne oprogramowanie jest wsparciem naszego cyberbezpieczeństwa.

Ostrożnie korzystaj z sieci publicznych

Korzystając z publicznych hotspotów należy być szczególnie ostrożnym. Przestępcy potrafią stworzyć fałszywe punkty dostępowe Wi-Fi, których nazwy nawiązują do tych funkcjonujących w danych miejscowościach. Tak przygotowane sieci służą przechwyceniu danych przesyłanych przez nas.

Publikuj rozważnie

Udostępnianie swojej lokalizacji, zdjęć czy wrażliwych informacji w mediach społecznościowych nie jest najlepszym działaniem z perspektywy cyberbezpieczeństwa i nie tylko. Cyberprzestępcy sprawdzają swoje ofiary przed atakiem.

Cyberbezpieczeństwo w sieci

Oszustwa komputerowe to ogromna większość (nawet 90 proc.) incydentów, w których reaguje CERT. Cyberprzestępcy wykorzystują narzędzia do zdalnego zarządzania urządzeniem użytkownika, a także wyrafinowane sztuczki socjotechniczne.

Sposobami na przeprowadzenie skutecznego cyberataku są chociażby  nawyki i słabości użytkowników sieci. Przede wszystkim stosowanie jednego hasła do różnych serwisów. Raport Cisco pokazał, że 10 proc. pracowników używa jednego hasła we wszystkich miejscach logowania. 28 proc. chociaż korzysta z różnych haseł, to zapisuje je na kartkach. Tak samo ryzykowne są nasze zachowania prywatne.

– Nie ma czegoś takiego jak całkowita odporność na ataki. Jeśli zdeterminowany cyberprzestępca chce się dostać do twojej sieci, zwykle w końcu mu się to uda – wyjaśnia Tim Wade, dyrektor techniczny w firmie Vectra AI.

Inną słabością jest wiara w łatwe sposoby na szybkie zarobienie pieniędzy. Dlatego jednym ze sposobów wykorzystania tej podatności są kampanie promujące osiągnięcie zysku poprzez rzekome inwestycje w kryptowaluty.

–  Umiejętności cyfrowe to swoista tarcza zabezpieczająca nas przed zagrożeniami cyfrowych czasów – mówi Dominika Bettman, Dyrektor Generalna Microsoft w Polsce.

Ciągłe ostrzeżenia przed cyberprzestępcami i zagrożeniami pojawiającymi się w sieci nie podnoszą naszej ostrożności. W dodatku sami podejmujemy działania, które narażają nasze dane na przejęcie i mogą powodować kłopoty. Badanie serwisu ChronPESEL.pl i Krajowego Rejestru Długów pokazało, że w grupie wiekowej 18-24 lata prawie 20 proc. opublikowała kiedyś w sieci zdjęcie swoich dokumentów. W grupie wiekowej powyżej 55 r.ż. taką niefrasobliwością wykazało się 6-8 proc. osób.

– Tymczasem zdjęcie lub skan dokumentu tożsamości opublikowany w sieci może zostać wykorzystany w ten sam sposób, jak dowód skradziony razem z portfelem. Przestępcy mogą spróbować zaciągnąć na nasze nazwisko zobowiązanie finansowe w postaci pożyczki lub umowy leasingowej – wyjaśnia Bartłomiej Drozd, ekspert serwisu ChronPESEL.pl.

Źródło: gov.pl,cert.pl, krd.pl, serwisy.gazetaprawna.pl, ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, Computerworld.pl