Co zrobić z zalegającymi kablami i odpadami światłowodowymi?

Grill z ISP Forum

Użytkownik ISP Forum zadał pytanie „jak pozbywacie się odpadów światłowodowych?”. Wkrótce do dyskusji włączyli się pozostali użytkownicy forum. Jak zatem brzmi odpowiedź na pytanie?

Cóż, różnie. Wśród postów znajdziemy: „na bieżąco do plastików”, „na bieżąco do zmieszanych” czy „staram się pozbywać […] w miejscu, w którym powstały (na instalacjach)”.

Ważny głos w dyskusji dodał jeden z użytkowników: „Kable są uważane za sprzęt elektroniczny, jeżeli zaopatrzone są we wtyczki po obu stronach. Co do klasyfikacji odpadu to różnie, najlepiej chyba zapytać w firmach odbierających odpady. Widziałem już jako optyczne nośniki informacji albo kable niewymienione w innym miejscu.”

Co na to przepisy prawa? Szczegółowy sposób segregacji określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017 r. poz. 19). Warto wspomnieć, że główną zasadą Jednolitego Systemu Segregacji Odpadów (JSSO) jest, że trzeba oddzielać surowce od odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia. 

Portal naszesmieci.mos.gov.pl przedstawia szczegółowe podsumowanie omawnianej kwestii. Przydatny może być też serwis udostępniony przez Zasady segregacji odpadów w Warszawie. Dowiemy się tam, że kable zaliczane są do elektrośmieci i należy zanieść do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Z pomocą mogą przyjść też przedsiębiorcy świadczący skup kabli przesyłowych.

Wszystkich zainteresowanych tematem zapraszam na forum operatorów telekomunikacyjnych.

Inne posty warte uwagi:

Zobacz też: