Co dalej z inflacją?

Ostatnie wahania inflacji nie uspakajały i nie zapewniały stabilnej sytuacji. Ale wszystko wskazuje na  to, że jest lepiej niż się spodziewaliśmy. Pełne dane GUS dotyczące marcowej inflacji nawet delikatnie korygują szybki szacunek w dół.

Zgodnie z danymi dotyczącymi cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2023 r. ich wzrost w stosunku do roku poprzedniego wniósł 16,1 proc. Ten wynik to o 0,1 proc. niższy poziom niż ten, na który wskazywał szybki szacunek inflacyjny z początku miesiąca.

Pomijając wahnięcie inflacji ze stycznia i lutego, które związane też było ze zmianami w koszyku inflacyjnym, inflacja wróciła do poziomu poniżej 17 proc., który pojawił się pod koniec 2022 r. i powoli spada.

Rozróżniając ceny na towarów i usług widzimy, że te pierwsze przewyższają inflację, a za jej ogólny niższy poziom odpowiadają te drugie. Ceny towarów r.d.r wzrosły o 17,1 proc, a ceny usług o 13,3 proc.

Niestety nadal widoczny jest wzrost cen w stosunku do miesiąca poprzedniego i wyniósł on 1,1 proc.

Niezmiennie najbardziej dotkliwy jest wzrost cen żywności, co odczuwają wszyscy. W stosunku do marca 2022 r. wyniósł on 24 proc. Na wysokim poziomie wzrostu utrzymuje się użytkowanie mieszkania i nośników energii. W tym sektorze w marcu 2023 r. inflacja wyniosła 19,6 proc.

Inflacja a telekomunikacja

W kategorii łączności wzrost cen wyniósł 9,4 proc. za co w dużej mierze odpowiada wzrost cen usług. Te zdrożały w stosunku do marca 2022 r. o 9,7 proc. Widoczny jest też ich wzrost w stosunku do miesiąca poprzedniego o 1,8 proc.

Inaczej wygląda sytuacja sprzętu telekomunikacyjnego. Chociaż w stosunku do marca 2022 r. jego ceny są wyższe o 0,2 proc., to w zestawieniu z miesiącem poprzednim nastąpił spadek o 1,6 proc.

Źródło: stat.gov.pl

Czytaj także: