Inflacja: po szybkim wzroście – szybki spadek

Nagły wzrost wskaźnika inflacji w lutym wszystkich przeraził. Gdy w ostatnich miesiącach 2022 r. sytuacja wydawała się normować, nagle skoczyła o prawie dwa punkty procentowe. Na szczęście marzec przynosi bardziej optymistyczne wyniki, bo tym razem nastąpił spadek. W dodatku do poziomu jeszcze niższego niż ten, który pozwolił z nadzieją patrzeć w przyszłość pod koniec poprzedniego roku.

Koniec roku 2022 żegnaliśmy z inflacją na poziomie 16,6 proc. Po tym jak wcześniej dochodziła ona do 18 proc. była to widoczna poprawa sytuacji. Jednak luty 2023 r. wszystkim odebrał nadzieję przynosząc inflację na poziomie 18,4 proc.

Związane to było nie tylko ze wzrostem cen poszczególnych towarów czy usług, ale również z dostosowaniem koszyka inflacyjnego do sytuacji bieżącej.

Zgodnie z opublikowanym właśnie szybkim szacunkiem Głównego Urzędu Statystycznego inflacja ponownie spada. Tym razem wynosi 16,2 proc.

W stosunku do miesiąca adekwatnego w poprzednim roku wzrost cen to 16,2 proc, a w stosunku do poprzedniego miesiąca – 1,1 proc.

Niezmiennie rosną ceny żywności. W tym przypadku wzrost cen w stosunku do marca 2022 r. to 24 proc., a w stosunku do poprzedniego miesiąca – 2,3 proc.

Jednak w przypadku nośników energii czy paliw do prywatnych środków transportu sytuacja nie jest taka jednoznaczna. Nośniki energii odnotowały co prawda ceny wyższe o 26 proc. w stosunku do marca roku ubiegłego, jednak w zestawieniu z miesiącem poprzednim widoczny jest spadek cen o 0,6 proc. Podobnie wygląda sytuacja paliw, gdzie inflacja to 0,2 proc. Ale w stosunku do poprzedniego miesiąca ceny spadły o 1,8 proc.

Źródło: stat.gov.pl