Branża IT w dobie pandemii

225
campaign-creators-unsplash

Pomimo tego, że także sektor IT odnotował spadek w 2020 roku (prawie 10%), to analiza firmy Gartner pokazuje, że prognozy dla tego rynku są dobre, a powrót do lepszej sytuacji nastąpi szybciej i płynniej niż w innych branżach. Raport opracowany przez Pekao SA wskazuje, że utrzymanie 5 % wzrostu w ciągu dwóch lat sprawi, że już w 2022 roku IT wróci do stanu sprzed 2020 roku. Wynika to przede wszystkim z tego, że straty objawiły się głównie w zakresie urządzeń, jednak nie dotknęły tak bardzo oprogramowania i usług IT.

 „Przyjmując za wskaźnik sumę przychodów firm (bez podmiotów mikro), można szacować, że sam sektor oprogramowania i usług IT to branża o wielkości ok. 55 mld zł, stanowiąca ok. 2/3 całego rynku IT. Udział ten systematycznie rośnie i zmierza do wartości >70 proc., które obserwowane są w krajach wysoko rozwiniętych” – możemy przeczytać w raporcie Pekao

Branża IT na tle gospodarki

Dane Pekao Analizy oraz GUS wskazują, że branża IT jak wiele innych nie uniknęła spadku w 2020 roku. Wynika to z zestawień wskaźników z grudnia 2020 i grudnia 2019 roku.

Wiele obszarów gospodarki zmuszonych było przestawić się na działalność zdalną, a to podniosło popyt na produkty i usługi IT, ale także na rozrywkę domową. Jednocześnie firmy będące odbiorcami usług IT odnotowały znaczne pogorszenie kondycji finansowej. Skutkowało to szukaniem oszczędności także w obszarach IT. Jednak z uwagi na przyspieszenie przez pandemię transformacji cyfrowej można oczekiwać, że nastąpi wzrost wydatków na oferty z zakresu IT. Główne obszary, które będą miały na to wpływ to handel i e-commarce czy przemysł i automatyzacja, ale też wiele innych obszarów usług.

„Mimo wszystko sektor powinien pozostać wśród branż względnie odpornych ze względu na rolę IT we współczesnym świecie i chęć zachowania ciągłości kluczowych procesów i zmian. Od 2021 sektor powinien powrócić na trajektorię dynamicznego wzrostu wraz z ożywieniem gospodarczym na świecie.” -możemy przeczytać w raporcie Pekao.

Branża IT z perspektywy pracowników

Sytuacja różnych pracowników tej branży jest odmienna. Zależy od stanowiska jak również od stażu pracy w zawodzie.
Aż 77 procent juniorów w tej branży miało problem ze znalezieniem pracy – wynika z raportu No Fluff Jobs „Juniorzy w pandemii”. To osoby, które przeważnie zarabiają pomiędzy 3-5 tysięcy złotych, chociaż wielu nie wychodzi poza dolne granice tych stawek. Starsi stażem pracownicy osiągają już niemal dwukrotnie wyższe zarobki.

 „Wygląda na to, że kandydaci, którzy po wakacjach jeszcze byli dostępni, szybko znaleźli pracę i krótko mówiąc, zniknęli z rynku. Sytuacja przypomina teraz tę z początku pandemii, gdzie większość firm co prawda nadal rekrutowała, lecz stawiała głównie na bardziej doświadczonych pracowników” – czytamy w raporcie.  

To pokazuje, że także obecnie początkujący mogą mieć problemy ze znalezieniem pracy. Poszukiwani są głównie specjaliści Fullstack – czyli programiści wszechstronni, potrafiący samodzielnie wykonać całość pracy związanej z oprogramowaniem. Natomiast najpopularniejsze języki programowania w rankingu TIOBE to jest C, na drugim miejscu Java, a na trzecim Python. Dopiero na kolejnych miejscach znalazły się C++, C#, Visual Basic, Java Script i PHP.

Ogólna liczba ofert w branży IT wzrasta. W trzecim kwartale 2020 roku wzrosty sięgały 24% i ta sytuacja powinna się utrzymać.„W styczniu ruch będzie wzmożony, bo szacuje się, że wciąż brakuje 50 tys. specjalistów, ale dobrą informacją dla pracodawców powinien być rzut oka na mijający rok. To właśnie na początku 2020 roku notowano rekordowe liczby w aplikacjach wysyłanych na nofluffjobs.com” – raport NFJ.

Analiza ogłoszeń o pracę wykonana przez firmę Grand Thorton pokazuje zestawienie z listopada 2019  i 2020 roku.

ZAWÓDLICZBA OFERT 
 XI 2019XI 2020
CIO/Dyrektor IT41
Programista13261331
Specjalista ds. cyberbezpieczeństwa27
Administrator IT158157
Razem14901496

Widzimy zatem,  że w momencie gdy wiele branż odnotowuje spadki zatrudnienia, sektor IT zaliczył mały, bo zaledwie 0,4%, ale wzrost w stosunku do analogicznego okresu z poprzedniego roku.

Źródło: https://www.bankier.pl