TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

Praca zdalna może znaleźć się w Kodeksie pracy

Pandemia zmienił w wielu miejscach sposób pracy. Tam, gdzie tylko było to możliwe, przechodzono na tryb home office. Jednak do tej pory zapisy związane z pracą zdalną pojawiły się jedynie w ustawie covidowej, a nie trafiły do Kodeksu pracy. Teraz może się to zmienić.

Do Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych dotarł wstępny i roboczy projekt ustawy zawierającej regulacje pracy zdalnej. Ma on wprowadzić do Kodeksu pracy m.in. następujące punkty:

– Paca zdalna może być uzgodniona pomiędzy stronami umowy o pracę przy zawieraniu umowy o pracę lub w trakcie zatrudnienia za porozumieniem stron.

– Praca zdalna będzie wykonywana całkowicie lub częściowo poza siedzibą pracodawcy lub innym stałym miejscem świadczenia pracy, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

– Pracownik wykonujący pracę zdalną nie może być traktowany w zatrudnieniu mniej korzystnie niż inni pracownicy zatrudnieniu przy takiej samej lub podobnej pracy, przy uwzględnieniu odrębności związanych z warunkami wykonywania pracy zdalnej

– W wyjątkowych sytuacjach praca zdalna może być wykonywana na polecenie pracodawcy, gdy wprowadzony został stan nadzwyczajny lub stan epidemii lub jest to niezbędne ze względu na obowiązek pracodawcy zapewnienia pracownikowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

W projekcie są też zapisy dotyczące porozumienia między pracodawcą i zakładową organizacją związkową w kwestiach zasad wykonywania pracy zdalnej przez pracowników. Uwzględniono również zapisy związane z ustalaniem ekwiwalentu pieniężnego za wykorzystywanie do pracy zdalnej materiałów i narzędzi, które są własnością pracownika. Szczegóły tego użytkowania jaki wysokość ekwiwalentu mają być ustalane w porozumieniu z pracownikiem.

Interesujący jest zapis o możliwości kontrolowania przez pracodawcę pracownika w miejscu i godzinach wykonywania przez niego pracy. Jednak w sytuacji, gdy odbywa się to w mieszkaniu prywatnym pracownika, musiałby on wcześniej wydać specjalną zgodę pracodawcy.

Projekt wzbudza wątpliwości po stronie organizacji zrzeszających pracodawców. Dotyczą one chociażby kwestii związanych z BHP.

– Uważamy, że pracodawcy nie mogą ponosić odpowiedzialność za BHP w sytuacji, gdy to pracownik samodzielnie wybiera miejsce pracy.  – mówi profesor Jacek Męcina – PIP potwierdza, że w świetle obowiązującej definicji wypadku przy pracy nie ma znaczenia kto wybiera miejsce świadczenia pracy, a liczy się związek wypadku ze świadczoną pracę.

Praca online na tak dużą skalę pojawiła się dopiero w 2020 roku, dlatego uregulowanie zasad tej pracy to coś nowego dla wszystkich zainteresowanych stron. Prawidłowo skonstruowane zapisy, które trafiłyby do Kodeksu pracy, mogłyby wiele problemów rozwiązać. Ale to wymaga rozwagi i konsultacji, by nie wprowadzić więcej wątpliwości, niż taka praca niesie ze sobą obecnie.

Źródło: https://www.bankier.pl

Klaudia Wojciechowska
Klaudia Wojciechowska
Redaktorka ISPortal i ISProfessional. Dziennikarka telewizji lokalnego operatora telekomunikacyjnego Ret-Sat1. Absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim ze specjalizacją filmoznawstwo i nowe media.

PRZECZYTAJ NAJNOWSZY NUMER isprofessional

Najnowsze

Nowy, uniwersalny kabel kanalizacyjny w xbest.pl

OPTIX Saver LSZH ZW-NOTKtsdDb UNMC301 to zewnętrzno-wewnętrzny kabel, będący uzupełnieniem rodziny wielotubowych, magistralnych światłowodów...

Czy Apple na Let Unfastened zaprezentuje funkcję edycji zdjęć opartą na AI?

Apple ma pracować nad funkcją edycji zdjęć, która wykorzystuje sztuczną inteligencję. Możliwe, że zaprezentuje...

Centrum Przetwarzania Danych Grupy MiŚOT – stan prac

Mijają dwa lata od rozpoczęcia budowy nowoczesnego Centrum Przetwarzania Danych Grupy MiŚOT. Powstaje ono...

mObywatel 2.0 także dla przedsiębiorców

Prowadzenie małej firmy to wielkie wyzwanie. Dotyczy to jednoosobowej działalności gospodarczej, ale też trochę...