TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

FPP ostrzega: Aukcja 5G niezgodna z prawem

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) mówi o możliwości niezgodności z prawem aukcji 5G, którą planuje ogłosić Prezes UKE. W art.11 pojawia się nieuzasadnione przepisami prawo do wykluczania określonych dostawców z dostarczania sprzętu do budowy 5G przyznane prezesowi UKE. Taki zapis jest niezgodny z Prawem Telekomunikacyjnym, ale nie tylko.

20 grudnia 2022 r. rozpoczęły się długo wyczekiwane konsultacje dotyczące aukcji 5G. W przepisach przyszłej aukcji znalazły się zapisy o tym, że Prezes UKE przekazuje podmiotowi, który wygrał aukcję „informację o uznaniu dostawcy za dostawcę wysokiego ryzyka”. Oznacza to obowiązek wycofania przez taki podmiot sprzętu i oprogramowania wchodzącego w skład infrastruktury kluczowej z eksploatacji.

–  Przedstawiony w konsultacjach projekt dokumentacji aukcji 5G nie różni się zasadniczo od poprzedniej wersji. Jednym z wyjątków są właśnie regulacje dotyczące cyberbezpieczeństwa, które są zadziwiająco zbieżne z licznymi wersjami projektu nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa z ostatnich lat, który nie doczekał się nawet akceptacji wewnętrznej przez Stały Komitet Rady Ministrów – stwierdza Arkadiusz Pączka, wiceprzewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP).

– W świetle bardzo zaawansowanych prac sejmowych nad projektem nowego Prawa Komunikacji Elektronicznej, pojawia się wątpliwość, czy w dostatecznym stopniu na etapie konsultacji uwzględniono całość regulacji prawnych, które docelowo będą regulować m.in. zasady zarządzania zasobami częstotliwości, w tym także aukcji  – mówi Wojciech Piszewski, Counsel w kancelarii Maruta Wachta.

Federacji Przedsiębiorców Polskich ostrzega przed przeprowadzeniem aukcji 5G w takim kształcie, gdyż jej przepisy są niezgodne zarówno z ustawą Prawo telekomunikacyjne, jak i z Rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji w sprawie minimalnych środków technicznych i organizacyjnych obowiązkowymi do zastosowania przez przedsiębiorców w celu zapewnienia bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług.

– Jednocześnie nie uwzględniają one [red. regulacje aukcji 5G] faktu, że od 16 stycznia 2023 r. obowiązuje dyrektywa NIS2, która w istotny sposób różni się od projektów polskich nowelizacji. W świetle powyższego za niedopuszczalne należy uznać to, żeby w kluczowych na poziomie krajowym kwestiach, jaką niewątpliwie jest aukcja 5G, odwoływać się do postanowień nieobowiązujących w przepisach obowiązującego prawa polskiego i dodatkowo niezgodnych z dyrektywą NIS2 – ostrzega Arkadiusz Pączka.

W dyrektywie NIS2 w art.21 ocena ryzyka m.in. usług i produktów ICT przekazywana jest do rozpatrzenia na szczeblu unijnym przy udziale przedstawicieli poszczególnych państw członkowskich. Pozwoli to na lepszą koordynacje działań w zakresie cyberbezpieczeństwa, a także na zachowanie jednolitych jego standardów w całej UE.

– Niektóre z proponowanych przez Prezesa UKE w ramach konsultacji wymagań dotyczących aukcji 5G odwołują się do nieobowiązujących, a wręcz nieuzgodnionych ostatecznie przepisów dotyczących cyberbezpieczeństwa. W świetle dyrektywy NIS 2, która właśnie weszła w życie, postanowienia zawarte w dokumentacji aukcyjnej przestają być aktualne. Ich zmiana powinna uwzględniać rozwiązania przyjęte w dyrektywie NIS2, a nie w projekcie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, który jest już częściowo nieaktualny – stwierdza Wojciech Piszewski.

Źródło: federacjaprzedsiebiorcow.pl

Klaudia Wojciechowska
Klaudia Wojciechowska
Redaktorka ISPortal i ISProfessional. Dziennikarka telewizji lokalnego operatora telekomunikacyjnego Ret-Sat1. Absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim ze specjalizacją filmoznawstwo i nowe media.

PRZECZYTAJ NAJNOWSZY NUMER isprofessional

Najnowsze

Nowy, uniwersalny kabel kanalizacyjny w xbest.pl

OPTIX Saver LSZH ZW-NOTKtsdDb UNMC301 to zewnętrzno-wewnętrzny kabel, będący uzupełnieniem rodziny wielotubowych, magistralnych światłowodów...

Czy Apple na Let Unfastened zaprezentuje funkcję edycji zdjęć opartą na AI?

Apple ma pracować nad funkcją edycji zdjęć, która wykorzystuje sztuczną inteligencję. Możliwe, że zaprezentuje...

Centrum Przetwarzania Danych Grupy MiŚOT – stan prac

Mijają dwa lata od rozpoczęcia budowy nowoczesnego Centrum Przetwarzania Danych Grupy MiŚOT. Powstaje ono...

mObywatel 2.0 także dla przedsiębiorców

Prowadzenie małej firmy to wielkie wyzwanie. Dotyczy to jednoosobowej działalności gospodarczej, ale też trochę...