Ankieta KIKE dot. korzystania z infrastruktury Lasów Państwowych

Businessman walking on a cable network

 
Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej zwraca się do Operatorów telekomunikacyjnych z prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety, która pozwoli na jeszcze skuteczniejsze identyfikowanie barier i luk prawnych w zakresie korzystania z infrastruktury Lasów Państwowych.

WYPEŁNIJ ANKIETĘ

Na wypełnienie ankiety czas jest do 15 września 2018 r.