TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

Akcje czekają – operatorze, postępuj zgodnie z procedurą

Od 4 września trwa oferta publiczna akcji MiŚOT SA. Do większości operatorów, spełniających opisane w Dokumencie Informacyjnym kryteria współpracy z Grupą MiŚOT, trafiły już oferty nabycia akcji. 

– Teraz ważne, by postępować zgodnie z przyjętą procedurą i przestrzegać terminów. Dotyczy to zarówno wyznaczonych wcześniej pełnomocników, jak i osób fizycznych, które zostaną wskazane przez władze operatorów do nabycia akcji – mówi Adam Kossowski, prezes Stowarzyszenia e-Południe.

Ile i dla kogo?

Przy przydziale akcji, których ograniczona liczba znalazła się w ofercie skierowanej do spółek, brano pod uwagę następujące kryteria: długość współpracy ze Stowarzyszeniem e-Południe (w szczególności przez pierwsze lata rozwoju projektu EPIX), obrót z tytułu zamawianych usług EPIX (w szczególności najwyżej premiowane były usługi własne), stabilny poziom utrzymywania usług EPIX (ciągłość współpracy) – mając również na uwadze realizację idei przyświecających Stowarzyszeniu e-Południe. 

– Przyjęliśmy obiektywne kryteria, aby docenić tych, którzy budowali potencjał Grupy MiŚOT – wyjaśnia Krzysztof Czuszek, wiceprezes Stowarzyszenia e-Południe. – W ramach tej oferty Stowarzyszenie e-Południe sprzedaje do 2 220 000 akcji w cenie 1 zł za każdą. Oferta trafiła do ponad 300 firm, których właściciele byli zainteresowani ich nabyciem i wyznaczyli pełnomocników. Gdy uwzględnimy kryteria opisane w Dokumencie Informacyjnym, akcje mogą otrzymać również podmioty, które do dziś nie dopełniły formalności. 

Oferty trafiły do podmiotów gospodarczych za pośrednictwem systemu informatycznego dedykowanego do procesu zbycia akcji. W kolejnym kroku inwestorzy powinni złożyć wolę nabycia akcji wraz ze wskazaniem ich liczby. Informacja o wykazie potencjalnych akcjonariuszy z każdej spółki wróci do sprzedającego za pośrednictwem systemu informatycznego w postaci wygenerowanego  dokumentu – deklaracji podpisanej zgodnie z reprezentacją.

– Warto pamiętać, że akcjonariuszami MiŚOT SA będą osoby fizyczne, natomiast oferty nabycia akcji trafiły za pośrednictwem podmiotów prawnych spełniających kryteria opisane w Dokumencie Informacyjnym. W gestii każdej spółki, zgodnie z jej wewnętrznymi procedurami, jest decyzja o przydziale, kto i ile oferowanych akcji nabędzie. My nie będziemy w to ingerować. Czekamy na wykaz z nazwiskami potencjalnych akcjonariuszy – mówi Sebastian Kachel, wiceprezes Stowarzyszenia e-Południe.

Jaka procedura? 

Korespondencja z ofertą trafiła do wyznaczonych wcześniej przez spółki pełnomocników. Po zalogowaniu się do systemu EPID i wpisaniu danych rozpoczęli oni proces zgłoszenia przystąpienia do nabycia akcji. Jeśli wszystko przebiegnie prawidłowo, dostaną oni stosowne potwierdzenie. Ważne: pełnomocnik może akceptować i odrzucać wnioski w kontekście technicznym, jednak ostateczną decyzję o wskazaniu liczby akcji i osób przystępujących do nabycia podejmują władze firmy, do której trafiła oferta. Następuje to przez wypełnienie i podpisanie deklaracji, w której wskazuje się potencjalnych akcjonariuszy pochodzących z grona właścicieli, udziałowców operatorów. Aby wyznaczony inwestor mógł wziąć udział w procesie nabycia akcji, konieczne jest wypełnienie w systemie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy, a następnie dokonania wpisu do rejestru akcjonariuszy. Precyzyjne instrukcje trafiają do inwestorów drogą mailową. 

Zarówno pełnomocnicy, jak i inwestorzy, jeśli rozpoczną procedurę w systemie informatycznym, powinni ją tam zakończyć. Nie należy jej rozpoczynać ponownie. 

Ważne terminy

Operatorzy, do których trafiają oferty nabycia papierów wartościowych, mają czas do 21 listopada na złożenie deklaracji, w których wskazani zostaną potencjalni akcjonariusze (osoby fizyczne) i liczba akcji. Między 15 września a 22 listopada zaplanowano podpisywanie umów sprzedaży przez inwestorów. Zarząd Stowarzyszenia e-Południe złoży podpisy na umowach między 15 i 24 listopada. Po otrzymaniu podpisanego dokumentu każdy inwestor będzie miał trzy dni na zapłatę za akcje. Rozliczenie oferty, czyli wpis w rejestrze akcjonariuszy, zaplanowane jest do 15 grudnia tego roku.

Dokument Informacyjny znajduje się na stronach: https://misot.pl/home/o-nas/akcje/ i www.e-poludnie.pl (Akcje dla MiŚOT-ów). 

Paweł Gniadek
Paweł Gniadek
Doświadczony ekspert w obszarze komunikacji, z ponad 25-letnim stażem, ma w dorobku pracę w mediach, agencjach public relations, jak również spółkach, także dużych - giełdowych. Wraz ze współpracownikami tworzył efektywne struktury komunikacyjne i promocyjne, przygotował i nadzorował w obszarze komunikacji i promocji wiele skutecznych projektów (np. IPO, duże przejęcia, sprzedaż, konsolidacja) i kampanii, nadzorował i prowadził ambitne i bardzo efektywne projekty sponsoringowe, opracował regulacje z obszaru promocji – strategie public relations, strategie marki, strategie CSR, zasady sponsoringu, zasady promocji – a przede wszystkim skutecznie je wdrażał. W dorobku ma (wraz z zespołami) liczne nagrody i wyróżnienia, w tym m.in. wiele nagród za najlepszy raport roczny, a także przyznawane przez Gazetę Giełdy „Parkiet” dwie pierwsze nagrody za najlepsze relacje inwestorskie w latach 2014 i 2015. W 2012 roku otrzymał tytuł „Człowiek PR-u 2012” przyznawany przez branżowy miesięcznik Brief.

PRZECZYTAJ NAJNOWSZY NUMER isprofessional

Najnowsze

Nowy, uniwersalny kabel kanalizacyjny w xbest.pl

OPTIX Saver LSZH ZW-NOTKtsdDb UNMC301 to zewnętrzno-wewnętrzny kabel, będący uzupełnieniem rodziny wielotubowych, magistralnych światłowodów...

Czy Apple na Let Unfastened zaprezentuje funkcję edycji zdjęć opartą na AI?

Apple ma pracować nad funkcją edycji zdjęć, która wykorzystuje sztuczną inteligencję. Możliwe, że zaprezentuje...

Centrum Przetwarzania Danych Grupy MiŚOT – stan prac

Mijają dwa lata od rozpoczęcia budowy nowoczesnego Centrum Przetwarzania Danych Grupy MiŚOT. Powstaje ono...

mObywatel 2.0 także dla przedsiębiorców

Prowadzenie małej firmy to wielkie wyzwanie. Dotyczy to jednoosobowej działalności gospodarczej, ale też trochę...