SSPW: kto pyta, nie błądzi!

Urząd Marszałkowski w Lublinie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom przyszłych “operatorów ostatniej milii”. Im bliżej końca budowy lubelskiej sieci szerokopasmowej,  tym więcej pytań napływających do urzędu poprzez formularz kontaktowy oraz stronę na Facebooku. Zdecydowano udzielić odpowiedzi na pytania zadawane najczęściej przez ISP.

  •  Stan realizacji projektu

Lubelskie jest liderem Polski Wschodniej pod względem szybkości realizacji prac budowlanych. Do lutego 2015 r. oddano już około 2500 km z zaplanowanych 2908 km sieci. Prace budowlane zakończą się 31 sierpnia br.

  •  Proces wyboru “Operatora Infrastruktury”

Postępowanie na wybór „Operatora Infrastruktury jest w toku. Aktualnie jego uczestnicy otrzymali zaproszenia do składania ofert wraz ze „Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i załącznikami”. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie dialogu konkurencyjnego.

  •  Zasady współpracy “Operatora Infrastruktury” z “operatorami ostatniej mili”

„Operator Infrastruktury” będzie oferował usługi operatorom telekomunikacyjnym na równych i niedyskryminacyjnych zasadach, na warunkach określonych m.in. w ofercie ramowej i wzorach umów dostępowych, które będzie publikował np. na stronie internetowej. Każdy operator „ostatniej mili” („Operator Sieci Dostępowej”), który spełni wymagania określone we wspomnianych dokumentach, będzie mógł zawrzeć umowę z „Operatorem Infrastruktury” na realizację określonej usługi.  Szczegółowe zasady współpracy będą znane po wyłonieniu lubelskiego „Operatora Infrastruktury”.
 
Źródło: Szerokopasmowe Lubelskie
Zdjęcie: inc.com