6 mln zł dla UKE na usprawnienie PUE

71

Centrum Projektów Polska Cyfrowa zakończyło ocenę wniosku z trybie pozakonkursowym. Przyznano dofinansowanie Urzędowi Komunikacji Elektronicznej na „Rozbudowa platformy e-usług Urzędu Komunikacji Elektronicznej”. Przyznana kwota to aż 6 mln zł.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. To przez jej struktury przechodzą pieniądze przyznawane w projektach.  Teraz oceniało wniosek złożony w ramach naboru w trybie pozakonkursowym. Odbywało się to w ramach Działania 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej” w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Pozytywną opinię i tym samym przyznane pieniądze dostał projekt „Rozbudowa platformy e-usług Urzędu Komunikacji Elektronicznej”. W ramach działań projektowych UKE ma scyfryzować procesy back-office.

UKE posiada już Platformę Usług Elektronicznych (PUE). Powstała jako realizacja unijnego projektu ze środków POIG. Jednak w trakcie działania platformy ( 8 lat) UKE dostrzegł obszary, które wymagają poprawy. Pozwoli to na zwiększenie bezpieczeństwa czy użyteczności systemu. Bardziej niezawodny system to również lepsze funkcjonowanie urzędu.

Przyznane dofinansowanie na powyższe działania to aż 6 mln zł. Pozwoli to rozbudować PUE, by optymalizować pracę urzędników i poprawić ich współpracę z odbiorcami usług oferowanych w PUE czyli przedsiębiorcami i innymi obywatelami.

Źródło: gov.pl