19. edycja konferencji "Miasta w Internecie"

481

W Gdańsku odbywa się 19. edycja konferencji „Miasta w Internecie”, która gromadzi przedstawicieli środowisk samorządowych, administracji centralnej, sektora teleinformatycznego, mediów, organizacji pozarządowych i środowiska naukowego poświęcona modernizacji i rozwojowi Polski dzięki skutecznemu wykorzystaniu rozwiązań cyfrowych. – podaje Polska Szerokopasmowa.

– Na konferencji prezentujemy m.in. dobre i sprawdzone praktyki cyfryzacji w samorządach ma poziomie lokalnym i regionalnym – mówi Krzysztof Głomb, dyrektor konferencji. Pierwszy dzień konferencji był zdominowany przez debatę „Samorządy jako motory rozwoju Polski; czas na wymianę silnika?” Prelegenci w dyskusji zgodzili się, że polska samorządność ma wiele wad i potrzeba zmian.
– Naszą rolą na dziś jest jednak dzisiaj bardziej stawienie pytań, niż dawanie gotowych odpowiedzi – mówił prof. Paweł Śpiewak z Uniwersytetu Warszawskiego. Podkreślano jednak w tym rolę Internetu, która staje się nową agora komunikacji samorządów z mieszkańcami.
Tradycyjne podczas pierwszego dnia konferencji przyznawano nagrody w konkursie „Złote @” dla samorządów będących polskimi liderami cyfrowej transformacji. – W tym roku postanowiliśmy trochę zmienić formułę konkursu i także honorować osoby, liderów cyfrowej zmiany, ludzie którzy stoją za sukcesem najlepszych  projektów – mówi Krzysztof Głomb. Dlatego też podczas konferencji konkurs został dopiero ogłoszony.
Nagrody przyznawane będą w trzech kategoriach za projekty i inicjatywy samorządów lokalnych i regionalnych, za wyjątkowe dokonania osób lub zespołów osób oraz za wyjątkowe dokonania instytucji publicznych i prywatnych, organizacji, uczelni wyższych, instytucji badawczych i firm na polu rozwoju cyfrowego. Zgłoszenia do konkursu będzie można składać w terminie od 1 września do 27 listopada 2015 r. poprzez specjalny moduł ankietowy uruchomiony 1 września 2015 r. na stronie www.konkurs.mwi.pl.
Pierwsze edycje konferencji „Miasta w Internecie” (1997–1999) odbywały się w Tarnowie, w latach 2000-2011 konferencja miała miejsce w Zakopanem, natomiast od 2012 r. gości w Gdańsku.
Źródło: Polska Szerokopasmowa
Zdjęcie: mwi.pl