Zmowa Huawei z rządem Chin? Brytyjski komitet obrony twierdzi, że ma dowody

270

Komitet obrony brytyjskiego parlamentu poinformował w ubiegłym tygodniu, że wszedł w posiadanie dowodów, które potwierdzają zmowę chińskiego operatora z aparatem partyjnym Państwa Środka.

Agencja informacyjna Reuters cytuje słowa Tobiasa Ellwooda, przewodniczący komitetu: „Zachód musi zjednoczyć się, by stworzyć przeciwwagę dla chińskiej dominacji technologicznej. Nie możemy poświęcać narodowego bezpieczeństwa w imię krótkotrwałych zysków w rozwoju technologii”. Szczegółów nie podano, ale Ellwood powołuje się na raport, który został przedstawiony brytyjskim specjalistom.

Przedstawiciele Huawei odpierają zarzuty i uważają, że omawiany dokument został oparty wyłącznie na opiniach i uprzedzeniach do firmy.

Operatorzy telekomunikacyjni z Wielkiej Brytanii zostali zobligowani do zaprzestania zakupów elementów infrastruktury 5G od Huawei począwszy od 31 grudnia. Do roku 2027 muszą także usunąć wszelkie już użyte elementy, które podchodzą od chińskiego giganta. Komitet obrony UK jest zdania, że proces usunięcia Huawei z kraju powinien zostać przyśpieszony do 2025 roku.

Jednocześnie w Polsce trwa debata nad nowelizacją ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa mająca wprowadzić ocenę ryzyka dostawców IT. Zdaniem Ryszarda Hordyńskiego, dyrektora Huawei Polska, może wpłynąć to na obecność firmy na polskim rynku.

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji przedstawiła swoje stanowisko dot, nowelizacji, w którym punktuje naruszenie konstytucyjnej zasady dwuinstancyjności postępowania administracyjnego oraz prawa do jawnego rozpatrzenia sprawy przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. W projecie brak również wzmianki o skutkach finansowych nowelizacji.

Zdaniem Izby dochodzi naruszenie przepisów Światowej Organizacji Handlu, gdyż Polska jako członek nie może dyskryminować indywidualnych partnerów handlowych, traktując niektóre kraje bardziej przychylnie niż inne. KIGEiT jest zdania, iż kryteria oceny są niejasne, mają charakter polityczny i nie obejmują norm technicznych oraz certyfikacji (m.in. NESAS i ENISA).

Stanowisko KIGEiT dostępne jest w tym dokumencie.

Źródła: wnp.pl / whatnext.pl