Zmiany w VAT-R przez pakiet e-commerce

pixabay tax, podatki

Nastąpiły zmiany w pakiecie VAT e-commerce. Od 1 lipca zmieni się także wzór zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług – VAT-R.

Nową wersję druku znaleźć można w rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 18 maja 2021 r. Zmienia ono rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku od towarów i usług.

W nowej wersji formularza w miejsce okoliczności określającej obowiązek podatkowy dodano fragment: „dostawca nieposiadający siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju, będzie dokonywał wewnątrzwspólnotowej sprzedaży na odległość towarów, które w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu znajdują się na terytorium kraju”.

Zmiany pojawiają się też w polu 37 i 38. Odpowiednio: „podatnik będzie ułatwiał dostawy, o których mowa w art. 7a ust. 1 i 2 ustawy” oraz . „podatnik będzie ułatwiał dostawy i świadczenia, o których mowa w art. 109b ust. 1 ustawy”.

Nowe rozporządzenie będzie obowiązywać w momencie nowelizacji o VAT. Nastąpi to 1 lipca 2021 r.

Źródło: legislacja.rcl.gov.pl, pit.pl