TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

Zmiany w procedurach kontroli PEM

Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwo Cyfryzacji pracują nad projektem rozporządzenia. Ma on zmienić procedury kontroli dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych.

Celem rozporządzenia będzie wprowadzenie zasad prawidłowego i obiektywnego przeprowadzania pomiarów pól elektromagnetycznych w środowisku. Będzie też dostosowane do rodzajów sprawdzanych instalacji. Prace prowadzone są z uwagi na uznanie przez Ministra Klimatu i Środowiska oraz Ministra Cyfryzacji, że obowiązujące przepisy wymagają zmian. To wynik Oceny Skutków Regulacji projektu.

Zmiany udoskonalą metodykę pomiarów, wyeliminują zbędne elementy wkraczające w kompetencje akredytowanych laboratoriów oraz dopuszczą wcześniejsze pomiary w stosunku do obecnych regulacji.

Uznano również, że konieczne jest ujednolicenie przepisów z innymi regulacjami takimi jak rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne z 29 czerwca 2016 r.

Projekt to także nowe rozwiązania jeśli chodzi o stacje i napowietrzne linii elektroenergetyczne. Pozwoli to na „uzyskanie jednolitości osiąganych wyników, z zachowaniem nadal wysokiego standardu jakości pomiarów”. A to pozwoli na wykonanie pomiarów w większej liczbie miejsc.

Źródło: cyberdefense24.pl

Klaudia Wojciechowska
Klaudia Wojciechowska
Redaktorka ISPortal i ISProfessional. Dziennikarka telewizji lokalnego operatora telekomunikacyjnego Ret-Sat1. Absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim ze specjalizacją filmoznawstwo i nowe media.

PRZECZYTAJ NAJNOWSZY NUMER isprofessional

Najnowsze

Narzędzia do obróbki kabli firmy Jonard w xbest.pl!

xbest.pl został dystrybutorem dużego, amerykańskiego producenta - firmy Jonard, który znany jest z wytwarzania...

Nie czekaj, dołącz do Lokalnych!

Wsparcie i łączenie sił przyświecają małym i średnim operatorom telekomunikacyjnym od dawna. Wspólne działania...

Gmail i nowy sposób odpowiadania na e-maile

Gmail wprowadza zmianę. Będzie to nowy sposób odpowiadania na e-maile. Dla fanów czatów, który...

Programy CAD – projektuj bez ograniczeń z ZWCAD

ZWCAD 2024 to intuicyjne i kompleksowe oprogramowanie CAD, które umożliwia użytkownikom tworzenie precyzyjnych rysunków...