Portal sztucznej inteligencji

339

Aktualne informacje, dokumenty  rekomendacje dotyczące AI znajdują się na portalu gov.pl/AI. Są tam przykłady wdrożeń, poradniki i materiały edukacyjne dotyczące sztucznej inteligencji.

Jednym ze znajdujących się na tej stronie dokumentów jest „Polityka dla rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce od roku 2020”. Opisuje on działania i cele Polski prowadzące do wdrożenia AI w trzech perspektywach. W krótkoterminowej do 2023 r, średnioterminowej do roku 2027 i długoterminowej po roku 2027. Posłużą rozwojowi społeczeństwa, gospodarki i nauki.

– Na portalu podpowiadamy, jak można wykorzystać AI, dbając o zgodność prawną i bezpieczeństwo. Mamy nadzieję, że dzięki temu zmotywujemy kolejne grupy zainteresowanych do realizacji wdrożeń opartych na sztucznej inteligencji – mówi minister Adam Andruszkiewicz, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Portal zawiera również informacje o pracach Grupy Roboczej ds. Sztucznej Inteligencji. Koordynatorką grupy jest Halszka Suszek-Borowska – naczelnik Wydziału Projektów Innowacyjnych w Departamencie Rozwiązań Innowacyjnych KPRM.

Źródło: gov.pl